GDPR

 

Adatkezelési tájékoztató

 

Az alábbiakban az adatkezelési tevékenységünkkel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségünknek teszünk eleget:

Az adatkezelőnek és -ha van ilyen- képviselőjének neve: Szegedi Ügyvédi Kamara

Elérhetősége: 6722, Szeged, Gutenberg utca 4., Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az adatkezelés célja: az Ügyvédi tevékenységről szóló törvényben (2017: LXXVIII. tv.) előírt adatkezelési kötelezettség teljesítése, követeléskezelés, hatóságok felé adatszolgáltatás

Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése, jogos érdek

Az érintett adatok tárolásának időtartama: a tagsági jogviszony fennállásáig, illetve ezt követően a polgári jogi elévülési ideig

érintett adatok: név, születési hely és idő, anyja neve, lakcíme, irodacíme, aliroda címe, fiókiroda címe, telefonszám, e-mailcím, TAJ, adóazonosító, személyi igazolvány száma, személyi szám, diploma száma, kelte, jogi szakvizsga száma, kelte, állampolgárság, nyelvismeret, letéti számlaszám, helyettes neve, ügyvédi igazolvány száma, KASZ, cégkapu, ügyvédi biztosítás,

Tájékoztatjuk, hogy Ön, mint természetes személynek az adatkezelés során EU általános adatvédelmi rendelete (EU GDPR) értelmében érintettként az alábbi jogokkal rendelkezik személyes adatainak kezelésével kapcsolatban:

-          az EU GDPR 13. és 14. cikke szerinti tájékoztatáshoz való jog

-          az EU GDPR 15. cikke szerinti hozzáférési jog

-          az EU GDPR 16. cikke szerinti helyesbítéshez való jog

-          az EU GDPR 17. cikke szerinti törléshez való jog

-          az EU GDPR 18. cikke szerinti adatkezelés korlátozásához való jog

-          az EU GDPR 20. cikke szerinti adathordozhatósághoz való jog

Panaszt jogosult benyújtani a következő elérhetőségek valamelyikén:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím:1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefonszám: +36 (1) 391-1400

Központi elektronikus levélcím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Amennyiben bármilyen kérés vagy kérdés érkezik az adatkezeléssel kapcsolatban, azt postai úton a 6722 Szeged, Gutenberg utca 4. címre vagy elektronikusan az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre lehet küldeni.

Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre.

 

Adatvédelmi tisztviselő:

dr. Szabó Tibor

7400 Kaposvár, Ezredév u. 1.

Telefon: 30/3786737

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.