Hírek

2017. évi CVI. törvény a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása a korrupciós bűncselekmények elévülési idejének emelése érdekében

Hatályos: 2017. 09. 28.

 

2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről

Módosítja: 2017. évi CVI. tv.

Hatályos: 2017. 09. 28.