Hírek

Magyar Közlöny 2017/194. (XI. 23.)

1/2017. Közigazgatásimunkaügyipolgári jogegységi határozat a tulajdonjog haszonélvezeti jog fenntartásával történő átruházása esetén a haszonélvezeti jog ingatlan-nyilvántartási bejegyezésének értelmezéséről

2/2017. Közigazgatásimunkaügyipolgári jogegységi határozat a több kollégium ügykörét érintő eljárásjogi tárgyú elvi iránymutatásoknak az új Pp. és a Kp. hatálybalépésére tekintettel történő felülvizsgálatáról

1/2017. Polgári jogegységi határozat az eljárásjogi tárgyú elvi iránymutatásoknak az új Pp.hatálybalépése folytán történő felülvizsgálatáról