Hírek

2017. évi CLXXVII. törvény

a tizenkettedik életévüket be nem töltött gyermekek sérelmére elkövetett szexuális erőszakkal szembeni fokozottabb büntetőjogi védelemről

Hatályos: 2018. 01. 01.

 

2017. évi CLXXVIII. törvény

az egyes családtámogatási tárgyú, valamint egyéb törvények módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 12, 2018. 01. 01.

 

2017. évi CLXXIX. törvény

a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2017. 12. 12., 2018. 01. 01., 2019. 01. 01.

 

 

2017. évi CLXXXII. törvény

 

a közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 12., 2018. 01. 01., 2018. 07. 01., 2018. 12. 31.

 

 

2012. évi C. törvény

a Büntető Törvénykönyvről

Módosítja: 2017. évi CLXXVII. tv.

Hatályos: 2018. 01. 01.

 

 

1994. évi LIII. törvény

a bírósági végrehajtásról

Módosítja: 2017. évi CLXXVIII. tv.

Hatályos: 2018. 01. 01.

 

 

1995. évi CXVII. törvény

 

a személyi jövedelemadóról

Módosítja: 2017. évi CLXXVIII. tv.

Hatályos: 2018. 01. 01.

 

 

1997. évi XXXI. törvény

 

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Módosítja: 2017. évi CLXXVIII. tv.

Hatályos: 2017. 12. 12., 2018. 01. 01.

 

 

1998. évi LXXXIV. törvény

a családok támogatásáról

Módosítja: 2017. évi CLXXVIII. tv.

Hatályos: 2018. 01. 01.

 

 

2017. évi XCV. törvény

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek a gyermekvédelem rendszerének megerősítése érdekében történő, valamint egyéb törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXVIII. tv.

Hatályos: 2017. 12. 12.

 

 

1994. évi LIII. törvény

a bírósági végrehajtásról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.

Hatályos: 2018. 01. 01.

 

 

 

2009. évi LXXII. törvény

a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.

Hatályos: 2018. 01. 01.

 

 

 

2016. évi CL. törvény

az általános közigazgatási rendtartásról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.

Hatályos: 2017. 12. 12., 2019. 01. 01.

 

 

2017. évi I. törvény

a közigazgatási perrendtartásról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.

Hatályos: 2017. 12. 12.

 

 

2017. évi L. törvény

az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.

Hatályos: 2017. 12. 12.

 

 

 

2009. évi L. törvény

a fizetési meghagyásos eljárásról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.

Hatályos: 2018. 01. 01.

 

 

 

2017. évi CXXX. törvény

a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.

Hatályos: 2017. 12. 12.

 

 

 

1988. évi I. törvény

a közúti közlekedésről

Módosítja: 2017. évi CLXXXII. tv.

Hatályos: 2017. 12. 12., 2018. 01. 01.

 

 

 

2017. évi L. törvény

az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXXII. tv.

Hatályos: 2017. 12. 12.

 

 

 

 

2007. évi CXXIX. törvény

a termőföld védelméről

Módosítja: 2017. évi CLXXXIII. tv.

Hatályos: 2018. 01. 02.

 

 

2009. évi XXXVII. törvény

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról

Módosítja: 2017. évi CLXXXIII. tv.

Hatályos: 2018. 01. 02.

 

 

2012. évi C. törvény

 

a Büntető Törvénykönyvről

Módosítja: 2017. évi CLXXVII. tv.

Hatályos: 2018. 01. 01.

 

 

1994. évi LIII. törvény

a bírósági végrehajtásról

Módosítja: 2017. évi CLXXVIII. tv.

Hatályos: 2018. 01. 01.

 

 

1995. évi CXVII. törvény

a személyi jövedelemadóról

Módosítja: 2017. évi CLXXVIII. tv.

Hatályos: 2018. 01. 01.

 

 

1994. évi LIII. törvény

a bírósági végrehajtásról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.

Hatályos: 2018. 01. 01.

 

 

2009. évi LXXII. törvény

a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.

Hatályos: 2018. 01. 01.

 

 

2012. évi II. törvény

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.

Hatályos: 2018. 01. 01.

 

 

 

2016. évi CL. törvény

az általános közigazgatási rendtartásról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.

Hatályos: 2017. 12. 12., 2019. 01. 01.

 

 

2017. évi I. törvény

a közigazgatási perrendtartásról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.

Hatályos: 2017. 12. 12.

 

 

2017. évi L. törvény

az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.

Hatályos: 2017. 12. 12.

 

 

 

2009. évi L. törvény

a fizetési meghagyásos eljárásról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.

Hatályos: 2018. 01. 01.

 

 

2017. évi CXXX. törvény

a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXIX. tv.

Hatályos: 2017. 12. 12.

 

 

 

1988. évi I. törvény

a közúti közlekedésről

Módosítja: 2017. évi CLXXXII. tv.

Hatályos: 2017. 12. 12., 2018. 01. 01.

 

 

2017. évi L. törvény

az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CLXXXII. tv.

Hatályos: 2017. 12. 12.