Hírek

393/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet
a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény és az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01.

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

Módosítja: 393/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.


250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet
a végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól

Módosítja: 393/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.


356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól

Módosítja: 393/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet
a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

Módosítja: 393/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.


38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet
a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól

Módosítja: 393/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

47/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
a föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásainak szabályairól

Módosítja: 393/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

66/2014. (III. 13.) Korm. rendelet
a zálogjog bírósági végrehajtáson kívüli érvényesítésének és a kielégítési jog gyakorlása felfüggesztésének és korlátozásának részletes eljárási szabályairól

Módosítja: 393/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet
a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól

Módosítja: 393/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.


384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól

Módosítja: 393/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.


451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet
az elektronikus ügyintézés részletszabályairól

Módosítja: 393/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 01. 01.


187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet
az elektronikus információs rendszerek biztonsági felügyeletét ellátó hatóságok, valamint az információbiztonsági felügyelő feladat- és hatásköréről, továbbá a zárt célú elektronikus információs rendszerek meghatározásáról

Módosítja: 394/2017. (XII. 13.) Korm. r.
Hatályos: 2018. 05. 10.