Hírek

17/2017. (XII. 15.) IM rendelet

a bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások közhiteles nyilvántartásának részletes szabályairól

 

Hatályos: 2018. 01. 01.

 

2017. évi CLXXXV. törvény

a váltójogi szabályokról

 

Hatályos: 2018. 01. 01.

 

2017. évi CLXXXVI. törvény

a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények módosításáról

 

Hatályos: 2017. 12. 31., 2018. 01. 01., 2018. 07. 01., 2019. 01. 01.

 

2017. évi CXC. törvény

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény és az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi LXXVII. törvény módosításáról

 

Hatályos: 2017. 12. 19., 2018. 01. 01.

 

1990. évi XCIII. törvény

az illetékekről

 

Módosítja: 2017. évi CLXXXVI. tv.

Hatályos: 2018. 01. 01., 2018. 07. 01., 2019. 01. 01.

 

 

1993. évi LXXVIII. törvény

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

 

Módosítja: 2017. évi CLXXXVI. tv.

Hatályos: 2018. 01. 01.

 

1996. évi LXXXV. törvény

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról

 

Módosítja: 2017. évi CLXXXVI. tv.

Hatályos: 2018. 01. 01., 2019. 01. 01.

 

1997. évi CXLI. törvény

az ingatlan-nyilvántartásról

 

Módosítja: 2017. évi CLXXXVI. tv.

Hatályos: 2018. 01. 01.

 

2003. évi CXXXIII. törvény

a társasházakról

 

Módosítja: 2017. évi CLXXXVI. tv.

Hatályos: 2018. 01. 01., 2019. 01. 01.

 

 

2006. évi V. törvény

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

 

Módosítja: 2017. évi CLXXXVI. tv.

Hatályos: 2018. 01. 01., 2018. 07. 01.

 

 

2013. évi CCXII. törvény

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról

 

Módosítja: 2017. évi CLXXXVI. tv.

Hatályos: 2018. 01. 01.

 

 

2016. évi CL. törvény

az általános közigazgatási rendtartásról

 

Módosítja: 2017. évi CLXXXVI. tv.

Hatályos: 2017. 12. 31.

 

2017. évi L. törvény

az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról

 

Módosítja: 2017. évi CLXXXVI. tv.

Hatályos: 2017. 12. 31.

 

 

2017. évi L. törvény

az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról

 

Módosítja: 2017. évi CLXXXIX. tv.

Hatályos: 2017. 12. 31.

 

1990. évi XCIII. törvény

az illetékekről

 

Módosítja: 2017. évi CXC. tv.

Hatályos: 2018. 01. 01.

 

2017. évi LXXVII. törvény

egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról

 

Módosítja: 2017. évi CXC. tv.

Hatályos: 2018. 01. 01.

 

 

2016. évi CL. törvény

az általános közigazgatási rendtartásról

 

Módosítja: 2017. évi CXCI. tv.

Hatályos: 2017. 12. 19.

 

2017. évi L. törvény

az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról

 

Módosítja: 2017. évi CXCI. tv.

Hatályos: 2017. 12. 19.

 

2017. évi L. törvény

az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról

 

Módosítja: 2017. évi CXCII. tv.

Hatályos: 2017. 12. 21.

 

 

2013. évi V. törvény

a Polgári Törvénykönyvről

 

Módosítja: 2017. évi CXCIV. tv.

Hatályos: 2018. 07. 01.

 

2013. évi CLXXVII. törvény

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről

 

Módosítja: 2017. évi CXCIV. tv.

Hatályos: 2018. 07. 01.