Hírek

2017. évi CC. törvény
az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény módosításáról

2017. évi CL. törvény
az adózás rendjéről

Módosítja: 2017. évi CXCVIII. tv.
Hatályos: 2017. 12. 23.

1991. évi XLIX. törvény
a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról

Módosítja: 2017. évi CXCIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 28.

2017. évi LIII. törvény
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról

Módosítja: 2017. évi CXCIX. tv.
Hatályos: 2017. 12. 28.

2015. évi CCXXII. törvény
az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

Módosítja: 2017. évi CC. tv.
Hatályos: 2017. 12. 21.

1990. évi XCIII. törvény
az illetékekről

Módosítja: 2017. évi CCV. tv.
Hatályos: 2017. 12. 31.

1996. évi LXXXV. törvény
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról

Módosítja: 2017. évi CCV. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.

1997. évi CXLI. törvény
az ingatlan-nyilvántartásról

Módosítja: 2017. évi CCV. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01., 2018. 01. 02.


2013. évi CCXII. törvény
a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról

Módosítja: 2017. évi CCV. tv.
Hatályos: 2018. 01. 01.

2017. évi L. törvény
az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2017. évi CCV. tv.
Hatályos: 2017. 12. 31.

109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet
az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 60/2017. (XII. 20.) FM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.