Hírek

21/2017. (XII. 22.) IM rendelet
a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról

Hatályos: 2018. 01. 01.

22/2017. (XII. 22.) IM rendelet
egyes büntető- és büntetés-végrehajtási jogi tárgyú, valamint ezzel összefüggő igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01., 2018. 07. 01.


24/2017. (XII. 22.) IM rendelet
a polgári és közigazgatási bírósági eljárás anyagát rögzítő felvétel alkalmazásának részletes szabályairól

Hatályos: 2018. 01. 01.

25/2017. (XII. 22.) IM rendelet
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01.

22/2003. (VI. 25.) IM rendelet
a tárgyalás zártcélú távközlő hálózat útján történő megtartásáról

Módosítja: 22/2017. (XII. 22.) IM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

21/2006. (V. 18.) IM rendelet
a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről

Módosítja: 25/2017. (XII. 22.) IM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

16/2008. (VIII. 1.) IRM rendelet
az igazságügyért felelős miniszter és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által a külföldi felhasználásra szánt közokiratok tanúsítvánnyal történő ellátásának eljárásáról

Módosítja: 25/2017. (XII. 22.) IM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

58/2009. (X. 30.) IRM rendelet
az igazságügyi szakértői kamara által lefolytatott egyes közigazgatási hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

Módosítja: 25/2017. (XII. 22.) IM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.

24/2012. (IV. 25.) KIM rendelet
a civil szervezetek információs rendszeréről

Módosítja: 25/2017. (XII. 22.) IM r.
Hatályos: 2018. 01. 01.