Hírek

2010. évi LXXXVII. törvény

a Nemzeti Földalapról


Módosítja: 2019. évi XXXI. tv.
Hatályos: 2019. 04. 19.

 

1995. évi CXVII. törvény

a személyi jövedelemadóról


Módosítja: 2019. évi XXXII. tv.
Hatályos: 2019. 07. 01.

 

1998. évi LXXXIV. törvény

a családok támogatásáról


Módosítja: 2019. évi XXXII. tv.
Hatályos: 2019. 07. 01.

 

1988. évi I. törvény

a közúti közlekedésről


Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.
Hatályos: 2019. 04. 26.

 

1991. évi XLIX. törvény

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról


Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.
Hatályos: 2019. 04. 26.

 

1994. évi LIII. törvény

a bírósági végrehajtásról


Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.
Hatályos: 2019. 04. 26.

 

2003. évi CXXXIII. törvény

a társasházakról


Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.
Hatályos: 2019. 04. 26.

 

2004. évi CXV. törvény

a lakásszövetkezetekről


Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.
Hatályos: 2019. 04. 26.

 

2008. évi XLV. törvény

az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról


Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.
Hatályos: 2019. 04. 26.

 

2009. évi XXXVII. törvény

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról


Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.
Hatályos: 2019. 04. 26.

 

2012. évi I. törvény

a munka törvénykönyvéről


Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.
Hatályos: 2019. 04. 26.

 

2012. évi II. törvény

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről


Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.
Hatályos: 2019. 04. 26.

 

2015. évi CCXXII. törvény

az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól


Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.
Hatályos: 2019. 04. 26.

 

2016. évi XXIX. törvény

az igazságügyi szakértőkről


Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.
Hatályos: 2019. 04. 26.

 

2016. évi CL. törvény

az általános közigazgatási rendtartásról


Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.
Hatályos: 2019. 04. 26.

 

2017. évi XLIII. törvény

a bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások közhiteles nyilvántartásáról


Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.
Hatályos: 2019. 04. 26.

 

2017. évi LIII. törvény

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról


Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.
Hatályos: 2019. 04. 26.

 

2017. évi LXXVIII. törvény

az ügyvédi tevékenységről


Módosítja: 2019. évi XXXIV. tv.
Hatályos: 2019. 04. 26.

 

1995. évi CXVII. törvény

a személyi jövedelemadóról


Módosítja: 2019. évi XXXVI. tv.
Hatályos: 2019. 04. 15.

 

1997. évi XXXI. törvény

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról


Módosítja: 2019. évi XXXVI. tv.
Hatályos: 2019. 04. 15.

 

1997. évi CXLI. törvény

az ingatlan-nyilvántartásról


Módosítja: 2019. évi XXXVI. tv.
Hatályos: 2019. 04. 15.

 

2007. évi CXXVII. törvény

az általános forgalmi adóról


Módosítja: 2019. évi XXXVI. tv.
Hatályos: 2019. 04. 15.

 

2011. évi CLXXXI. törvény

a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról


Módosítja: 2019. évi XXXVI. tv.
Hatályos: 2019. 04. 15.

 

2012. évi C. törvény

a Büntető Törvénykönyvről


Módosítja: 2019. évi XXXVI. tv.
Hatályos: 2019. 04. 15.

 

2017. évi XC. törvény

a büntetőeljárásról


Módosítja: 2019. évi XXXVI. tv.
Hatályos: 2019. 04. 15.