Hírek

1/2019. Polgári jogegységi határozat

a keresetlevél visszautasításáról rendelkező végzés ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról

 

2006. évi V. törvény

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

Módosítja: 2019. évi LXVIII. tv.
Hatályos: 2019. 09. 01.1995. évi CXVII. törvény

a személyi jövedelemadóról

Módosítja: 2019. évi LXVIII. tv.
Hatályos: 2019. 09. 01.