Hírek

 

2019. évi LXXXI. törvény a törvényszéki végrehajtással összefüggő egyes törvények módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 01., 2020. 01. 31.


2019. évi LXXXII. törvény az ingatlan-nyilvántartást, valamint egyes közigazgatási hatósági eljárásokat érintő egyes törvények módosításáról

Hatályos: 2019. 11. 29., 2020. 01. 01., 2020. 01. 02., 2021. 01. 01., 2022. 01. 01.

 
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

Módosítja: 2019. évi LXXXI. tv.
Hatályos: 2020. 01. 01.


1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról

Módosítja: 2019. évi LXXXI. tv.
Hatályos: 2020. 01. 01.


1996. évi LXXXV. törvény az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról

Módosítja: 2019. évi LXXXI. tv.
Hatályos: 2020. 01. 01.


1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról

Módosítja: 2019. évi LXXXI. tv.
Hatályos: 2020. 01. 01.


2001. évi CIV. törvény a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről

Módosítja: 2019. évi LXXXI. tv.
Hatályos: 2020. 01. 01.


2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről

Módosítja: 2019. évi LXXXI. tv.
Hatályos: 2020. 01. 01.

 
2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról

Módosítja: 2019. évi LXXXI. tv.
Hatályos: 2020. 01. 01.


2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról

Módosítja: 2019. évi LXXXI. tv.
Hatályos: 2020. 01. 01.


2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről

Módosítja: 2019. évi LXXXI. tv.
Hatályos: 2020. 01. 01.


2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról

Módosítja: 2019. évi LXXXI. tv.
Hatályos: 2020. 01. 01.


2017. évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról

Módosítja: 2019. évi LXXXI. tv.
Hatályos: 2020. 01. 01.


1996. évi LXXXV. törvény az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról

Módosítja: 2019. évi LXXXII. tv.
Hatályos: 2020. 01. 01.


1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról

Módosítja: 2019. évi LXXXII. tv.
Hatályos: 2020. 01. 01.

 
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Módosítja: 2019. évi LXXXII. tv.
Hatályos: 2021. 01. 01.


1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról

Módosítja: 2019. évi LXXXIV. tv.
Hatályos: 2019. 12. 01.