Hírek

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

Módosítja: 2019. évi CXVI. tv.
Hatályos: 2020. 02. 01.

 
1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról

Módosítja: 2019. évi CXVI. tv.
Hatályos: 2021. 02. 01.


1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról

Módosítja: 2019. évi CXVI. tv.
Hatályos: 2021. 02. 01.


2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

Módosítja: 2019. évi CXVI. tv.
Hatályos: 2020. 02. 01.


2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről

Módosítja: 2019. évi CXVI. tv.
Hatályos: 2021. 02. 01.


1991. évi XLI. törvény a közjegyzőkről

Módosítja: 2019. évi CXVII. tv.
Hatályos: 2020. 01. 01.


1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról

Módosítja: 2019. évi CXVII. tv.
Hatályos: 2020. 01. 01., 2020. 02. 01.

 
2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

Módosítja: 2019. évi CXVII. tv.
Hatályos: 2020. 01. 01.


2008. évi XLV. törvény az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról

Módosítja: 2019. évi CXVII. tv.
Hatályos: 2020. 02. 01.


2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról

Módosítja: 2019. évi CXVII. tv.
Hatályos: 2020. 02. 01.


2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról

Módosítja: 2019. évi CXVII. tv.
Hatályos: 2020. 02. 01., 2021. 01. 01.


2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Módosítja: 2019. évi CXVII. tv.
Hatályos: 2020. 01. 01.


2013. évi CLXXVI. törvény egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról

Módosítja: 2019. évi CXVII. tv.
Hatályos: 2020. 01. 01.


2016. évi XXIX. törvény az igazságügyi szakértőkről

Módosítja: 2019. évi CXVII. tv.
Hatályos: 2020. 01. 01.


2017. évi LXXVIII. törvény az ügyvédi tevékenységről

Módosítja: 2019. évi CXVII. tv.
Hatályos: 2020. 02. 01.

 
2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról

Módosítja: 2019. évi CXIX. tv.
Hatályos: 2020. 01. 10., 2020. 10. 01., 2020. 12. 01.


2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről

Módosítja: 2019. évi CXX. tv.
Hatályos: 2019. 12. 19., 2020. 01. 01., 2020. 02. 01., 2020. 04. 01.


1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Módosítja: 2019. évi CXXII. tv.
Hatályos: 2020. 07. 01.

 
1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról

Módosítja: 2019. évi CXXII. tv.
Hatályos: 2020. 07. 01.


1994. évi LXVI. törvény a Bérgarancia Alapról

Módosítja: 2019. évi CXXII. tv.
Hatályos: 2020. 07. 01.


1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

Módosítja: 2019. évi CXXII. tv.
Hatályos: 2020. 07. 01.

 
1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról

Módosítja: 2019. évi CXXII. tv.
Hatályos: 2020. 07. 01.


1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Módosítja: 2019. évi CXXII. tv.
Hatályos: 2020. 07. 01.


1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról

Módosítja: 2019. évi CXXII. tv.
Hatályos: 2020. 07. 01.


1997. évi LXXXII. törvény a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról

Módosítja: 2019. évi CXXII. tv.
Hatályos: 2020. 07. 01.


2005. évi CXX. törvény az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról

Módosítja: 2019. évi CXXII. tv.
Hatályos: 2020. 07. 01.


2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Módosítja: 2019. évi CXXII. tv.
Hatályos: 2020. 07. 01.


2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról

Módosítja: 2019. évi CXXII. tv.
Hatályos: 2020. 07. 01.


2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről

Módosítja: 2019. évi CXXII. tv.
Hatályos: 2020. 07. 01.


2018. évi LII. törvény a szociális hozzájárulási adóról

Módosítja: 2019. évi CXXII. tv.
Hatályos: 2020. 07. 01.

 
1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról

Módosítja: 2019. évi CXXIV. tv.
Hatályos: 2019. 12. 19.

 
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

Módosítja: 2019. évi CXXVII. tv.
Hatályos: 2020. 04. 01.

 
1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról

Módosítja: 2019. évi CXXVII. tv.
Hatályos: 2020. 01. 01.

 
1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról

Módosítja: 2019. évi CXXVII. tv.
Hatályos: 2020. 03. 01.

 
1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról

Módosítja: 2019. évi CXXVII. tv.
Hatályos: 2020. 01. 01.

 
2010. évi CLXXXIV. törvény a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról

Módosítja: 2019. évi CXXVII. tv.
Hatályos: 2020. 01. 01., 2020. 04. 01., 2021. 01. 01.


2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről


Módosítja: 2019. évi CXXVII. tv.
Hatályos: 2020. 03. 01.

 
2013. évi CCXII. törvény

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról


Módosítja: 2019. évi CXXVII. tv.
Hatályos: 2020. 01. 01.

 
2016. évi CXXX. törvény

a polgári perrendtartásról


Módosítja: 2019. évi CXXVII. tv.
Hatályos: 2020. 01. 01., 2020. 04. 01.

 
2016. évi CL. törvény

az általános közigazgatási rendtartásról


Módosítja: 2019. évi CXXVII. tv.
Hatályos: 2020. 01. 01.

 
2017. évi I. törvény

a közigazgatási perrendtartásról


Módosítja: 2019. évi CXXVII. tv.
Hatályos: 2019. 12. 20., 2020. 01. 01., 2020. 03. 01., 2020. 04. 01.

 
2017. évi LXXVIII. törvény

az ügyvédi tevékenységről


Módosítja: 2019. évi CXXVII. tv.
Hatályos: 2020. 01. 01.

 
2017. évi XC. törvény

a büntetőeljárásról


Módosítja: 2019. évi CXXVII. tv.
Hatályos: 2020. 04. 01.

 
2017. évi CXVIII. törvény

a bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról


Módosítja: 2019. évi CXXVII. tv.
Hatályos: 2020. 03. 01.

 
2017. évi CL. törvény

az adózás rendjéről


Módosítja: 2019. évi CXXVII. tv.
Hatályos: 2020. 01. 01.