Hírek

335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről

Módosítja: 332/2019. (XII. 20.) Korm. r.
Hatályos: 2020. 01. 01.

 
13/1991. (XI. 26.) IM rendelet a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 29/2019. (XII. 20.) IM r.
Hatályos: 2020. 01. 01.


18/2014. (III. 13.) KIM rendelet a hitelbiztosítéki nyilvántartás részletes szabályainak megállapításáról

Módosítja: 29/2019. (XII. 20.) IM r.
Hatályos: 2020. 01. 01.


13/1991. (XI. 26.) IM rendelet a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 30/2019. (XII. 20.) IM r.
Hatályos: 2020. 01. 01.


26/2010. (V. 11.) IRM rendelet a fizetési meghagyásos eljárásban és a fizetési meghagyásos eljárást követő végrehajtás elrendelése iránti eljárásban az eljárási díj, a végrehajtási díj, a biztosítási intézkedés elrendeléséért fizetendő díj megfizetésének módjáról és visszatérítéséről, valamint a másolati díj mértékéről, megfizetésének módjáról és visszatérítéséről

Módosítja: 30/2019. (XII. 20.) IM r.
Hatályos: 2020. 01. 01.


29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről

Módosítja: 30/2019. (XII. 20.) IM r.
Hatályos: 2020. 01. 01.

 
16/2017. (XII. 7.) IM rendelet az ügyvédi kamarai hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

Módosítja: 30/2019. (XII. 20.) IM r.
Hatályos: 2020. 02. 01.


22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet a közjegyzői díjszabásról

Módosítja: 30/2019. (XII. 20.) IM r.
Hatályos: 2020. 02. 01.


21/2006. (V. 18.) IM rendeleta cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről


Módosítja: 31/2019. (XII. 20.) IM r.
Hatályos: 2019. 12. 28.

 
1/2006. (VI. 26.) IRM rendelet a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről

Módosítja: 31/2019. (XII. 20.) IM r.
Hatályos: 2019. 12. 28.


11/2012. (II. 29.) KIM rendelet a civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó űrlapjairól

Módosítja: 32/2019. (XII. 20.) IM r.
Hatályos: 2020. 01. 01.