Hírek

39.SZ./2020. (III. 18.) OBHE határozat

a 37/2020. (III.17.) OBHE határozat módosításáról

A rendkívüli ítélkezési szünet során a peres és peren kívüli ügyekben történő feladatellátásról szóló 37.SZ/2020. (III. 17.) OBHE határozat I. pontját – figyelemmel arra, hogy a civilisztikai ügyszakokban a határidők számítására normatív szabályozás készül – hatályon kívül helyezem.

Dr. Senyei György s.k.

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke