Hírek

 

Tájékoztatom a Kollégákat arról, hogy 2018. április hó 20. napján a MÜK honlapján közzétételre került: 

-          a 7/2018.(III.26.) MÜK szabályzat a letét- és pénzkezelés, valamint a letéti nyilvántartás szabályairól

-          a 8/2018.(III.26.) MÜK szabályzat a kamarai tisztségviselők választásáról és visszahívásáról.

Mindkét szabályzat 2018. április hó 21. napjától hatályos.

A MÜK honlapján 2018. március hó 28. napján közzétett szabályzatok közül felhívjuk a Kollégák figyelmét:

-          az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló 6/2018.(III.26.) MÜK szabályzatban foglaltakra, mely 2018. május hó 01. napjától hatályos, valamint

-          a 2018. március hó 29. napjától hatályos, a  közvetítői eljárásról szóló 5/2018.(III.26.) MÜK szabályzatban foglaltakra.

A szabályzatok jelen e-mail mellékletét képezik.

Felhívom azon Kollégák figyelmét, akik a Cégkapuhoz szükséges regisztrációval még nem rendelkeznek, azt haladéktalanul legyenek szívesek megtenni.

Kérem azon egyéni ügyvéd Kollégáinkat, akik a Magyar Ügyvédi Kamarához még nem küldték meg az adószámukat, szíveskedjenek ezt soron kívül megtenni. Erre a MÜK honlapján található „Elektronikus ügyintézés” felületen található részletes tájékoztató nyújt segítséget.

Az adószám bejelentésére kizárólag cégkapun keresztül van lehetőség.

Szeged, 2018. április 25.

 

Dr. Kertész József

elnök

 

 

Szabályzat a közvetítő eljárásról | Etikai szabályzat | Választási szabályzat | Letéti szabályzat