Hírek

Az "új Polgári Törvénykönyv" elnöki tanácsadó testületet a Kúria elnöke az új törvény hatálybalépését követően hívta életre abból a célból, hogy a jogtudomány és a joggyakorlat résztvevői együttesen kísérhessék figyelemmel a családjogot és társasági jogot is magában foglaló kódex gyakorlati érvényesülését. A testületet dr. Menyhárd Attila, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanára vezeti, és havi rendszerességgel ülésezik. Tagjai: dr. Leszkoven László, dr. Faludi Gábor, dr. Lábady Tamás, dr. Fézer Tamás, dr. Nochta Tibor, dr. Szeibert Orsolya, dr. Kemenes István, dr. Goldea Zsuzsanna, dr. Wellmann György, dr. Anka Tibor, dr. Kovács Kázmér, dr. Kőrös András, dr. Döme Attila, dr. Dzsula Marianna, dr. Csűri Éva.A testület eddigi működése elmélyült szakmai beszélgetéseket hozott, amelyek vélemények megfogalmazását is lehetővé tették. Miután a testület nem a bírósági szervezetrendszer része, véleményei semmilyen kötőerővel nem bírnak. A tanácsadó testület által elfogadott vélemények
https://www.kuria-birosag.hu/ptk?utm_source=B%C3%9CK+H%C3%ADrlev%C3%A9l&utm_campaign=f7e76e2618-EMAIL_CAMPAIGN_2018_07_14_06_32_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_1149983c9c-f7e76e2618-211561137

olvashatók.

A Magyar Ügyvédi Kamara titkársága várja az oldalon olvashatóakhoz hasonló, eldöntésre váró kérdéseket, hogy azt továbbíthassák a tanácsadó testület felé.

Forrás: BÜK