Nyomtatás

Tisztelt Kollegák!

Ezúton tájékoztatok mindenkit, hogy a Kártérítési és biztosítási jog című folyóirat  ingyenesen elérhető elektronikus folyóirat első száma megjelent.

A negyedévente megjelenő folyóirat célja, hogy a kártérítési jog és a biztosítási jog területén megújult kódexeinkre és a gyakran változó jogszabályi környezetre, valamint az uniós jogi fejleményekre tekintettel fórumot biztosítson a szakmai vitának. A szerkesztőbizottság arra biztatja mind a jogalkalmazók, mind a tudomány képviselőit, hogy kezdeményezzenek vitát, fejtsék ki szakmai álláspontjukat és osszák meg saját gyakorlati tapasztalatukat.

Jelentős segítség lenne a szerkesztőbizottság számára minden olyan, az olvasóinktól érkező információ is, amely a kártérítési jog és a biztosítási jog területét érintő érdekes ítéletekre, fejleményekre, eseményekre hívja fel a figyelmet.

A folyóirat első száma a www.kbj.hu weboldalon olvasható.