Hírek

Bővebben a rendkívüli törvénykezési szünetről

 

A bíróságok működése, a határidők kezelése (ez utóbbi csak praktikus javaslat).

 

Az ítélkezési szünet az anyagi jogi határidőket, közig peres keresetindítási határidőket és természetesen a közigazgatási hatósági határidőket NEM érinti.

 

I. Bíróságok technikai működése

Tegnap kijött az OBH elnöke határozata (csatolva) a rendkívüli ítélkezési szünet kezeléséről.

1. Tárgyalást, előkészítő ülést, nyilvános ülést NEM tarthatnak a bíróságok.

2. Bíróság épületébe belépni TILOS. Kivétel: bírósági alkalmazottak, bírák, ott dolgozók és akiket beidéztek a lentiek szerint.

 

A fentiekre tekintettel a már kitűzött tárgyalásokat (az elkövetkező néhány hétre) beállítják.

 

3. A bírósági irodák a tájékoztatási feladataikat kizárólag távközlési eszköz, illetve elektronikus rendszeren keresztül látják el, a személyes ügyfélfogadás szünetel.

4. Személyes jelenlétet igénylő halaszthatatlan eljárási cselekményeket lehetőség szerint távmeghallgatás útján kell lefolytatni.

5. Ha ez nem lehetséges, akkor a következők szerint kell eljárni: 

a) a jelenlévőknek egymástól legalább két méter távolságra kell lenniük; 

b) jelenlévőknek nyilatkozniuk kell, hogy a megelőző 14 napban voltak-e fertőzéssel érintett területen, illetve találkozott-e fertőzött vagy azzal érintkező személlyel; 

c) ha felmerül annak valószínűsége, hogy a tárgyalóteremben fertőzött személy tartózkodik, az eljárási cselekményt a bíróság félbeszakítja és azonnal értesíti az illetékes hatóságot, egyidejűleg az ott tartózkodó személyek adatait és elérhetőségeit – amennyiben addig nem állapította meg – az eljárási cselekményről készült jegyzőkönyvben rögzíti.

 

Javaslat a határidők követésére

 

II. Ítélkezési szünet kezelése

 

2020. március 15. napjától ítélkezési szünet van. Az ítélkezési szünetnek egyelőre nincs végső időpontja.

 

1. Folyamatban lévő határidők kezelése, felülvizsgálata

 

Akinek Pp. szerinti határideje folyamatban van, számolja ki, hogy 2020. március 15-ig hány nap telt el abból, ezt jegyezze fel (lehetőleg legyen egy elektronikus írásos feljegyzés az ügy mappájában, tartalmazva a számítást, hogy bármikor ellenőrizhető legyen a későbbiekben). Amint visszafordul minden a rendes kerékvágásba, a határidők tovább folynak, az újraindulástól kell számítani a hátralévő napokat. (Pl. egy 30 napos határidőből eltelt holnapig 8 nap, akkor az ítélkezési szünet befejeztét követően marad még 22 nap hátra).

 

2. Új - ítélkezési szünet alatt érkezett iratokban található - bírósági határidők

 

Mivel nincs az ítélkezési szünetnek végső határideje, a most érkező határidők végét nem tudjuk megállapítani. Ezért szintén nagyon körültekintően kell eljárni.

 

Javaslat:, az eredeti határidő-számítás szerint tegyük be elektronikus naptárunkba a határidőt (ma kapunk egy 8 napos határidőt, akkor az március 24-én jár le. Március 24-én módosítsuk a határidőt újabb 8 nappal, és így tovább, amíg nincs vége az ítélkezési szünetnek. Az ítélkezési szünet végén pedig annak utolsó napját követő első nap lesz az ítélkezési szünet alatt érkezett határidő számításának 0. napja. Ekkor kell ennek megfelelően módosítani.

 
A naptárleírás megjegyzésébe írjuk bele, hogy mikor érkezett az irat és hány napos határidő van + tegyük be az iratot is PDF-ben!