Hírek

 

Szíves tájékoztatásul megküldöm dr. Baranyi Bertold a Magyar Ügyvédi Kamara titkárának levelét.

Tisztelettel: dr. Kertész József elnök

 

Elnök Úr 2/2020. (III. 23.) MÜK elnöki határozata alapján holnaptól a Zoom is használható távazonosításra és távellenjegyzésre. A határozat a honlapon olvasható (https://www.mük.hu/elnoki-hatarozatok), a tájékoztatót (https://www.mük.hu/tavazonositas) is frissítettem.

Többek között Országos Kamarai Jogtanácsosi Tagozat segítségével igyekszünk folyamatosan egyeztetni például a hitelintézetekkel is a jelenlegi helyzettel kapcsolatban. Ennek keretében a mai napon megkaptuk az OTP Bank rendkívüli tájékoztatását a lakossági ingatlan hitelezést érintően, amelyet csatoltan megküldök (a tájékoztatás a honlapon a hírek között is elérhető).

A tájékoztatóból kiemelendő az alábbi, talán közérdeklődésre különleges számot tartó könnyítés:

"Tekintettel a kivételes helyzetre, mind a piaci, mind pedig a támogatott hitelek esetén a hitelkérelem befogadásához, illetve piaci hitelek esetén a kölcsön folyósításához az is elfogadható, ha az adásvétel tárgyában eljáró ügyvéd – az ügyfél felhatalmazása alapján - arról nyilatkozik, hogy a hiteligényléshez benyújtott adás-vételi szerződés eredeti példányát benyújtotta az illetékes földhivatalhoz.

A nyilatkozat akkor fogadható el, ha:
- a nyilatkozat és a földhivatalba benyújtott dokumentum elválaszthatatlan módon össze van fűzve (pl. öntapadós etikett címkével, amelyet a felragasztás után az ügyvéd szárazbélyegzővel látott el), vagy a nyilatkozat és földhivatalba benyújtott dokumentumot az ügyvéd elektronikusan hiteles formában, elektronikus úton (.es3 kiterjesztésű fájlként csatolva) küldi meg a Bank részére.
- Támogatott hitelek és állami támogatások esetén azonban legkésőbb szerződéskötésre rendelkezésre kell hogy álljon a földhivatal által érkeztetett adásvételi szerződés. A szerződéskötést megelőzően az érkeztett adásvételi szerződés tartalmának egyezőségét a Bank vizsgálja. Ha az ügyfél az igényléskor - a földhivatal jelenlegi gyakorlata miatt - nem tud érkeztetett adásvételi szerződést benyújtani
- a Bank nyomatékosan fel hívja a figyelmet arra, hogy szerződéskötésre kizárólag a korábban benyújtott adásvételi szerződéssel azonos tartalmú, érkeztetett adásvételi szerződés benyújtása esetén van lehetőség."

 

Melléklet