Hírek
TÁJÉKOZTATÁS

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala 2014. április 09. napján nagy érdeklődéssel kísért, egész napos Földügyi Fórumot tartott a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggésben a földhivatali eljárásokat érintő változásokról a www.csmkh.hu honlapon olvashatnak bővebben.


 
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁS

53/2014. (XII. 10.) MNB rendelet

a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámolás módszertanának általános szabályairól szóló 42/2014. (XI. 7.) MNB rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 12. 11.

 

54/2014. (XII. 10.) MNB rendelet

a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámolás módszertanának különös szabályairól

Hatályos: 2014. 12. 11.

 

55/2014. (XII. 10.) MNB rendelet

a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámolás során alkalmazott becslési eljárásról és az elszámolás pénzügyi teljesítésének időpontjáról

Hatályos: 2014. 12. 11.

 

42/2014. (XI. 7.) MNB rendelet

a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámolás módszertanának általános szabályairól

Módosítja: 53/2014. (XII. 10.) MNB r.

Hatályos: 2014. 12. 11.


 
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁS

12/2014. (XII. 16.) IM rendelet

a büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott

elítéltekkel és egyéb jogcímen fogvatartottakkal kapcsolatos

kártérítési eljárás szabályairól

 

Hatályos: 2015. 01. 01.


 
TÁJÉKOZTATÁS

A Szegedi Ügyvédi Kamara új e-mail címe 2015. január 01-től:

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.


 
Nyomtatványok bírósági közvetítés lefolytatásához

Tájékoztatom a Kollégákat, hogy a bírósági közvetítéshez szükséges nyomtatványok a kamarában (a hét közepétől) beszerezhetők. 
Jogszabályváltozások

 

9/2014. (XII. 12.) IM rendelet

a szabadságvesztés és az elzárás kezdő és utolsó napjának megállapításáról

Hatályos: 2015. 01. 01.

 

2007. évi CXXIX. törvény

a termőföld védelméről

Módosítja: 2014. évi LXXXVI. tv.

Hatályos: 2015. 01. 11.


 
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁS

1952. évi III. törvény

a polgári perrendtartásról

Módosítja: 2014. évi LXXV. tv.

Hatályos: 2014. 12. 20.

 

1990. évi XCIII. törvény

az illetékekről

Módosítja: 2014. évi LXXV. tv.

Hatályos: 2014. 12. 20.

 

1991. évi XLIX. törvény

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról

Módosítja: 2014. évi LXXV. tv.

Hatályos: 2014. 12. 20.

 

1996. évi LXXXV. törvény

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról

Módosítja: 2014. évi LXXVII. tv.

Hatályos: 2015. 02. 01.

 

2014. évi XL. törvény

a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről

Módosítja: 2014. évi LXXVIII. tv.

Hatályos: 2014. 12. 06.


 
Visszavont igazolványok

Az alábbi igazolványokat vonta vissza a Szegedi Ügyvédi Kamara és selejtezésre átadta az Állami Nyomdának.

 

DR. JÁVOR ZOLTÁN                                 Ü-107431 azonosító számú, 16-017415 nyt.sz.

DR. MÁNDOKI KATALIN                        Ü-107637 azonosító számú, 16-017118 nyt. sz.

DR. SZEPESI ÉVA                                      Ü-102724 azonosító számú,  16-017273 nyt. sz.

DR. KISZNYÉR-SZŰRÖS ORSOLYA     ÜJ-206199, 16-017795 azonosító számú, VÜJ-926199

DR. BALOGH NELLI                                 ÜJ-206633, 16-017804  azonosító számú, VÜJ-926633

DR. CSÜLLÖG IMRE                                 ÜJ-203662, 16-017673 azonosító számú, VÜJ-923662

DR. PALA TÜNDE                                     ÜJ-206433, 16-017705 azonosító számú, VÜJ-926433

DR. KRIZSÁN SZILÁRD                          ÜJ-203496, 16-017124 azonosító számú, VÜJ-923496

IFJ. DR. VARGA IMRE                              ÜJ-205791, 16-017724 azonosító számú, VÜJ-925971


 
A kamara decemberi nyitva tartása

Tájékoztatjuk, hogy a kamara 2014. december 19-ig tart nyitva.

Legközelebbi ügyfélfogadás 2015. január 05. (hétfő)


 
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK

1/2014. (XI. 3.) MÜK szabályzat

a letét- és pénzkezelés, valamint a letétnyilvántartás részletes szabályairól

Hatályos: 2015. 05. 01.

 

4/1999. (III. 1.) MÜK szabályzat

az ügyvédek letét- és pénzkezeléséről

Hatályon kívül helyezi: 1/2014. (XI. 3.) MÜK sz.

Hatályos: 2015. 05. 01.

 
MEGHÍVÓ

Évbúcsúztató fogadás


 
MEDIÁCIÓS KÉPZÉS IDŐPONTJA

Tisztelt Kartársak !

Tájékoztatásul közlöm, hogy 2014. december 4-én ( csütörtökön) 16 órakor a kamarában kerül megrendezésre a "Bírósági Mediálásról" című előadás.


Előadó: Dr. Pintérné Dr. Pipicz Gizella bírónő

Üdvözlettel: Dr. Kertész József elnök


 
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁS

2012. évi C. törvény

a Büntető Törvénykönyvről

Módosítja: 2014. évi LXV. tv.

Hatályos: 2014. 12. 21.

 

1994. évi LIII. törvény

a bírósági végrehajtásról

Módosítja: 2014. évi LXVI. tv.

Hatályos: 2014. 12. 06.


 
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁS

1995. évi CXVII. törvény

a személyi jövedelemadóról

Módosítja: 2014. évi LXXIV. tv.

Hatályos: 2015. 01. 01., 2016. 01. 01., 2018. 01. 01.

 

1996. évi LXXXI. törvény

a társasági adóról és az osztalékadóról

Módosítja: 2014. évi LXXIV. tv.

Hatályos: 2014. 11. 27., 2015. 01. 01.

 

2002. évi XLIII. törvény

az egyszerűsített vállalkozói adóról

Módosítja: 2014. évi LXXIV. tv.

Hatályos: 2015. 01. 01.

 

2012. évi CXLVII. törvény

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Módosítja: 2014. évi LXXIV. tv.

Hatályos: 2015. 01. 01.

 

2007. évi CXXVII. törvény

az általános forgalmi adóról

Módosítja: 2014. évi LXXIV. tv.

Hatályos: 2014. 11. 27., 2015. 01. 01., 2015. 07. 01., 2016.

01. 01.

 

1990. évi XCIII. törvény

az illetékekről

Módosítja: 2014. évi LXXIV. tv.

Hatályos: 2015. 01. 01.

 

2003. évi XCII. törvény

az adózás rendjéről

Módosítja: 2014. évi LXXIV. tv.

Hatályos: 2014. 11. 27., 2015. 01. 01., az adópolitikáért felelős miniszternek, az Európai Bizottság elutasító határozata meghozatalának napját magában foglaló egyedi határozata Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15. naptól.


 
A MÜK Elnökségének szakmai álláspotja
Jogértelmezés / Szakmai Bizottság álláspontja a szerződésszerkesztő ügyvédnek a szerződéshez kapcsolódó illeték- és adókövetkezményekről történő tájékoztatási kötelezettségéről 
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁS

1990. évi XCIII. törvény

az illetékekről

Módosítja: 2014. évi LXXII. tv.

Hatályos: 2015. 01. 01.

 

1998. évi XI. törvény

az ügyvédekről

Módosítja: 2014. évi LXXII. tv.

Hatályos: 2015. 01. 01.

 

1998. évi XIX. törvény

a büntetőeljárásról

Módosítja: 2014. évi LXXII. tv.

Hatályos: 2015. 01. 01.

 

2012. évi C. törvény

a Büntető Törvénykönyvről

Módosítja: 2014. évi LXXII. tv.

Hatályos: 2015. 01. 01.

 

1990. évi XCIII. törvény

az illetékekről

Módosítja: 2014. évi LXXIII. tv.

Hatályos: 2015. 01. 10., 2015. 01. 11.

 

1991. évi XLIX. törvény

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról

Módosítja: 2014. évi LXXIII. tv.

Hatályos: 2014. 11. 26., 2015. 01. 02.

 

1994. évi LIII. törvény

a bírósági végrehajtásról

Módosítja: 2014. évi LXXIII. tv.

Hatályos: 2014. 11. 26., 2015. 01. 10., 2015. 03. 01.

 

2010. évi XXXVIII. törvény

a hagyatéki eljárásról

Módosítja: 2014. évi LXXIII. tv.

Hatályos: 2014. 11. 26.

 

2010. évi CLXXXIV. törvény

a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról

Módosítja: 2014. évi LXXIII. tv.

Hatályos: 2014. 11. 26.

 

2011. évi CLXXXI. törvény

a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról

Módosítja: 2014. évi LXXIII. tv.

Hatályos: 2014. 11. 26., 2016. 01. 01.


 
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁS

34/2014. (XI. 14.) AB határozat

a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény egésze, valamint egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezések elutasításáról.


 
ÜGYVÉDJELÖLTI OKTATÁS

Időpont: 2014. november hó 28. 9 óra

Helye: Szegedi Ügyvédi Kamara (6722 Szeged, Gutenberg u. 4.)

Téma: Etikai szabályzat

Előadók: A Szegedi Ügyvédi Kamara etikai bizottságának tagjai

 

Felhívom az ügyvédjelöltek figyelmét, hogy az oktatáson a megjelenés kötelező!

Kérem, hogy az etikai szabályzatból mindenki készüljön fel!

 

dr. Török Béla

Elnökhelyettes


 
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK

2013. évi CCXII. törvény

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról

Módosítja: 2014. évi LV. tv.

Hatályos: 2014. 11. 17.


 
ORSZÁGOS PERBESZÉDVERSENY SZEGEDI DÍJAZOTTJAI

A 2014. november 5-én, Budapesten megrendezett országos perbeszédversenyen a Szegedi Ügyvédi Kamarát dr. Császi Zsüliet és dr. Szabó István ügyvédjelölt képviselte, kiváló eredménnyel.

 

Dr. Szabó István I.,

dr. Császi Zsüliet III.

helyezést ért el.

 

Mindkét versenyzőnek gratulálunk és további sikereket kívánunk.

 

Dr. Kertész József                                          Dr. Török Béla

elnök                                                            elnökhelyettes


 
JÓTÉKONYSÁGI EST

„ A BOHÓC A KIRÁLY”

2014.december 8. hétfő 19 óra SZEGEDI KISSZÍNHÁZ

 

Rendező: Dr.Magyarossy József

„Megszülettünk hirtelen,

egyikünk sem kérte,

Kérve kérünk szép jelen:

Meg ne büntess érte.” (Devecseri Gábor)

 

Jótékonysági est az SZTE Gyermekklinika Szegedi Gyermekszívek Gyógyításáért Alapítvány javára.Emlékezve Dajka Margitra,Márkus Lászlóra,Chaplinre és Michel Legradra.

 

Részvétel 5.000.-Ft/fő melyről az Alapítvány igazolást ad ki mint közhasznú szervezet.

Belépő: Tf:321-738 Magyarossy Ügyvédi Iroda 6722 Szeged Mikszáth K. u.16.ill. Alapítvány

SZTE Gyermekklinika Tf. 545-129


 
ELNÖKSÉGI ÜLÉS

A Szegedi Ügyvédi Kamara 2014. november 26-án, szerdán 18 órakor tartja soron következő elnökségi ülését.

Kérem, hogy az elnökségnek címzett beadványokat legkésőbb 2014. november 17-ig (hétfő) jutassák el a kamara titkárságára.

 

Dr. Kertész József elnök


 
Területi perbeszédverseny – 2014. október 14.

1. helyezett: Dr. Szabó István ügyvédjelölt /Kardos, Pető, Törőcsik Társas ÜI./

Megosztott 2. helyezett: Dr. Császi Zsüliet /Papp és Tóth ÜI./

Dr. Gálosi Gyula /Halász ÜI./

 

Regionális perbeszédverseny – 2014. október 31.

1. helyezett: Dr. Szabó István ügyvédjelölt /Szegedi Ügyvédi Kamara/

2. helyezett: Dr. Császi Zsüliet /Szegedi Ügyvédi Kamara/

3. helyezett: Dr. Váriné dr. Balogh Csilla /Békés Megyei Ügyvédi Kamara/

 


 

 
„ Az új Btk.- immár a gyakorlat fényében”

címmel meghirdetett szakmai előadás sorozatunk meghívóját és jelentkezési lapját.

Időpontok:

2014. november 21-22. - Általános részi előadások

2014. november 28-29. - Különös részi előadások

Helyszín:

SZTE Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged, Tisza Lajos krt. 54.

Meghívó, jelentkezési lap


 
GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

GYIK 
LexPraxis Polgári Jogi Online Tudástár

Megrendelő lap


 
Első Országos Jogász Bridzsverseny

Kedves Elnök Asszonyok, és Elnök Urak!

Felhívjuk a figyelmeteket arra, hogy 2014. november 8. napján megrendezésre kerül az Első Országos Jogász Bridzsverseny Budapesten. A verseny meghívóját mellékelten megküldjük.

Tekintettel arra, hogy a MÜK  által az ügyvédek részére megküldött tájékoztatónak vidéken kevés visszhangja volt, arra kérünk Benneteket, hogy a helyi szokásoknak megfelelően hívjátok fel ügyvéd- és más jogászkollégáink figyelmét a bridzsversenyre. Valószínűleg Ti ismeritek a területi kamaránál bejegyzett ügyvédek, ügyvédjelöltek vagy más hivatásrendek tagjainak bridzs iránti érdeklődését. Külföldi jogászok is jelentkezhetnek a versenyre.

A verseny fővédnöke dr. Áder János köztársasági elnök úr, aki feleségével párban indul a versenyen.

Az eredeti versenykiírásban nem szerepel, de lehetővé tesszük, hogy minden jelentkező, aki mesterponttal nem rendelkezik, egy mesterponttal szintén nem rendelkező partnerrel nevezzen, akkor is, ha a partner nem jogász.

A jelentkezéseket 2014. október 31-ig várjuk a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címre.

Bármelyik jelentkező részére további felvilágosítást tudunk adni: dr. Halmos Tamás a 06/20/9640840-es, illetőleg dr. ifj. Vég Tibor a 06/20/9453357-es számon.

A meghívóból ugyan nem derül ki, de a verseny helyszínén szálláslehetőség is rendelkezésre áll kb. 9.000 Ft/fő/éj árért.

Segítő közreműködéseteket megköszönve, üdvözlettel:


dr. Halmos Tamás        dr. ifj. Vég Tibor
szervezők

Meghívó


 
Polgári Igazságszolgáltatás Európai Napja

Tisztelt Kartársak!

A Szegedi Törvényszék szervezésében a mellékletként megküldött Polgári Igazságszolgáltatás Európai Napja c. rendezvénysorozatra kerül sor.

Kérem a tisztelt tagságot, hogy akit a rendezvény érdekel, haladéktalanul jelezze elektronikus úton a kamara e-mailcímén.

 

Tisztelettel:

Dr. Kertész József

elnök

Maghívó, Program

 


 

 
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK

2014. évi XL. törvény

a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről

Hatályos: 2014. 10. 15., 2014. 11. 01.

 

3/2014. Polgári jogegységi határozat

mérsékelt összegű felügyeleti illeték viselésére kötelezése annak a cégnek, amely a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárásában megjelölt törvénysértő állapotot nem vitatja, határidőben megszünteti, illetve a törvényes működést helyreállítja

1995. évi CXVII. törvény

a személyi jövedelemadóról

Módosítja: 2014. évi XL. tv.

Hatályos: 2014. 11. 01.

 

1996. évi LXXXI. törvény

a társasági adóról és az osztalékadóról

Módosítja: 2014. évi XL. tv.

Hatályos: 2014. 11. 01.


 
Mi következik az új Ptk. után?

Meghívó


 
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK

251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet

a külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről

Hatályos: 2014. 10. 03.


 
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK

1993. évi LXXVIII. törvény

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

Módosítja: 2014. évi XXXIX. tv.

Hatályos: 2014. 09. 30.

 

1996. évi LXXXI. törvény

a társasági adóról és az osztalékadóról

Módosítja: 2014. évi XXXIX. tv.

Hatályos: 2014. 10. 07.

 

1998. évi XI. törvény

az ügyvédekről

Módosítja: 2014. évi XXXIX. tv.

Hatályos: 2014. 09. 30.

 

2011. évi CVIII. törvény

a közbeszerzésekről

Módosítja: 2014. évi XXXIX. tv.

Hatályos: 2014. 09. 30.


 
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK

13/2014. (IX. 25.) FM rendelet

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 09. 28.


 
FELHÍVÁS!

Ügyvédjelöltek részére

A Szegedi Ügyvédi Kamara ügyvédjelöltek részére perbeszédversenyt rendez büntető ügyszakban.

A verseny időpontja: 2014. október hó 17. 9 óra

Helye: a Kamara székhelye, 6722 Szeged, Gutenberg u.4.

Jelentkezési határidő: 2014. október hó 10. 12 óra

Felhívom az ügyvédjelölteket, hogy a fenti határidőig jelentkezzenek személyesen, írásban vagy e-mailben a versenyre, mely jelentkezések után 2014. október hó 13-án a választható jogeseteket megküldjük a versenyzők részére.

A verseny első három helyezettje díjazásban részesül és továbbjut a területi döntőbe, amely 2014. október hó 31-én Szegeden kerül megrendezésre.

A verseny díjai:

 

  • I. hely: bruttó 50.000,- Ft
  • II. hely: bruttó 30.000,- Ft
  • III. hely: bruttó 20.000,- Ft

 

Várjuk minél több ügyvédjelölt jelentkezését!

Szeged, 2014. szeptember hó 24.

Jó versenyzést és sok sikert kívánva:

Dr. Török Béla
elnökhelyettes


 
ELNÖKSÉGI ÜLÉS

A Szegedi Ügyvédi Kamara 2014. október 07-én, kedden 18 órakor tartja soron következő elnökségi ülését.

Kérem, hogy az elnökségnek címzett beadványokat legkésőbb 2014. szeptember 29-ig (hétfő) jutassák el a kamara titkárságára.

 

Dr. Kertész József elnök


 
SEGÉDLET ÜGYVÉDEK RÉSZÉRE CIVIL SZERVEZETEK ÜGYEIVEL KAPCSOLATBAN

A segédlet itt található: http://szegeditorvenyszek.birosag.hu/node/334


 
Tájékoztatás

Iparjogvédelmi Szakértői Testület tájékoztatója


 
FELHÍVÁS!

Tisztelt Kollegák!

Haladéktalanul kérem, azon kollegák jelentkezését, akik büntető ügyekben a Szegedi Ítélőtáblán , a Szegedi Törvényszéken, és a Szegedi Járásbíróság előtt meghatalmazott vagy kirendelt ügyvédek akadályoztatása esetén helyettesítést a bíróság felhívására ellátnának.

Soron kívüli jelentkezésüket várva;

Tisztelettel: Dr. Kertész József elnök


 
TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Kartársak! 

Tisztelettel tájékoztatom az ügyvédi hivatásrend tagjait, hogy a Szegedi Járásbíróság polgári és büntető irodája minden szerdán 13-15 óra között kizárólag ügyvédek részére tart ügyfélfogadást.

Tisztelettel: Dr. Kertész József elnök


 
TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Kartársak!

A Minisztérium átirata szerint az alábbiak megtartására hívom fel a szíves figyelmüket.  Az adásvételi szerződésekben az állag vevő tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartásba  történő bejegyzéséhez a feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulást az eladó adja, míg a haszonélvezeti jogot vevő haszonélvezeti jogának bejegyzéséhez a vevő feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulása szükséges a saját tulajdonára bejegyezendő haszonélvezeti jog  ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez. 

Kérem hogy a tisztelt kollegák a fentiek figyelembe vételével járjanak el az adásvételi szerződéseknél.

Tisztelettel: Dr. Kertész József elnök


 
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁS

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet

a közúti közlekedés szabályairól

Módosítja: 226/2014. (IX. 4.) Korm. r.

Hatályos: 2014. 09. 05.


 
Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala új címe

Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala elköltözött.

Tájékoztató


 
TÁJÉKOZTATÁS

Dr. Bálint Csaba ügyvédet 2014. július 08-i hatállyal a Szegedi Ügyvédi Kamara törölte az ügyvédek névjegyzékéből, ezért a nevére kiállított 426. számú szárazbélyegző és az Ü-105252 sorszámú igazolvány érvénytelen.


 
A megszűnt haszonélvezeti jogok...

A megszűnt haszonélvezeti jogok ingatlan-nyilvántartásból történő törléséről szóló tájékoztató.


 
MAGYAR JOGÁSZGYŰLÉS

A Magyar Jogász Egylet Alapszabályának megfelelően 2014. szeptember 18-20.-án Balatonalmádiban rendezi a magyar jogásztársadalom országos szakmai fórumát jelentő Tizenkettedik Magyar Jogászgyűlést.

E kétévenkénti fontos tanácskozáson a jogászi hivatás valamennyi területén működő jogász számára lehetőség nyílik arra, hogy a jogi élet időszerű kérdéseinek megvitatásában tevőlegesen részt vegyen, állásfoglalásaival, ajánlásaival közvetlen hatást gyakoroljon a jogalkotás fejlődésére, a joggyakorlat alakítására.

Kérem, hogy a mellékelt jelentkezési felhívást az Ügyvédi Kamara tagjai részére eljuttatni szíveskedjék. Mindezek a Jogászgyűléssel kapcsolatos információk megtalálhatók az Egylet honlapján (www.jogaszegylet.hu) is. Örömünkre szolgálna, ha rendezvényünkön jelentős számban vennének részt a témák iránt érdeklődő kollégák.

Segítségét, amellyel a Tizenkettedik Magyar Jogászgyűlés sikeres lebonyolításához hozzájárul, előre is köszönöm.

Tisztelettel:

Budapest, 2014. augusztus hó 

(Dr. Mészár Róza)

főtitkár

Jelentkezési lap


 
Meghívó Dél-alföldi Adó- és Vámkonferenciára

Felhívás

Program

Jelenkezési lap


 
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁS

1905/2013. (XII. 5.) Korm. határozat

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről

Módosítja: 1426/2014. Korm. h.

Hatályos: 2014. 07. 28.


 
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK

186/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet

a föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásainak szabályairól szóló 47/2014. (II. 26.) Korm.

rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 07. 28.

 

187/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet

a mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről szóló 504/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 07. 26.

 

188/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet

a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014. (II.

24.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 07. 28.

 

27/2014. (VII. 22.) MNB rendelet

a jegybanki alapkamat mértékéről

Hatályos: 2014. 07. 23.

 

2014. évi XXXVIII. törvény

a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről

Hatályos: 2014. 07. 19., 2014. 07. 26.

 

1990. évi XCIII. törvény

az illetékekről

Módosítja: 2014. évi XXXVII. tv.

Hatályos: 2014. 09. 16.

 

1990. évi C. törvény

a helyi adókról

Módosítja: 2014. évi XXXVII. tv.

Hatályos: 2014. 09. 16.

 

1991. évi XLIX. törvény

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról

Módosítja: 2014. évi XXXVII. tv.

Hatályos: 2014. 09. 16.

 

1996. évi LXXXI. törvény

a társasági adóról és az osztalékadóról

Módosítja: 2014. évi XXXVII. tv.

Hatályos: 2014. 09. 16.

 

2007. évi CXXXVIII. törvény

a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól

Módosítja: 2014. évi XXXVII. tv.

Hatályos: 2014. 09. 16.

 

2008. évi CIV. törvény

a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának erősítéséről

Módosítja: 2014. évi XXXVII. tv.

Hatályos: 2014. 07. 21.

 

2013. évi CXXXIX. törvény

a Magyar Nemzeti Bankról

Módosítja: 2014. évi XXXVII. tv.

Hatályos: 2014. 07. 21., 2014. 09. 16.

 

2013. évi CCXXXVII. törvény

a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Módosítja: 2014. évi XXXVII. tv.

Hatályos: 2014. 07. 21., 2014. 09. 16.


 
TÁJÉKOZTATÁS

2014. 07. 25-én pénteken a kamara technikai okok miatt zárva tart.


 
BÜNTETŐVÉDŐI, valamint a CSALÁDJOGGAL foglalkozó ügyvédek figyelmébe!

Tisztelt Kolléganő/Kolléga Úr!


1. BÜNTETŐJOG

A Kúria a büntető ítélkezési tevékenység vizsgálata keretében ez évben kiemelt tárgykörként határozta meg: „A védői jogok a bírósági eljárásban”  vizsgálati feladatot.

A joggyakorlat elemző csoport fontosnak tartja, hogy a védői kar részéről mind több közvetlen ismerethez jusson, ezért ezúton hívjuk fel a kar tagjait arra, hogy legkésőbb 2014. augusztus 15-ig írják meg a témával kapcsolatos tapasztalataikat (e-mail cím: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ).
(Természetesen nem egyes egyedi ügyek leírására gondolunk, hanem általánosítható tapasztalatokra, problémákra.)

Tájékoztatásul közöljük, hogy a joggyakorlat elemző csoport eddigi megbeszélésein az alábbi témák merültek fel:

a)      Az előzetes letartóztatás elrendeléséről, meghosszabbításáról döntő ülésen a védő iratmegismerési joga.

b)      Védői összeférhetetlenség (Be. 44.§ (4) bekezdés).

c)      Meghatalmazott és kirendelt védő egyidejű fellépése a büntetőeljárásban (Be. 48.§ (4) bekezdése).

d)      Kirendelt ügyvéd „hivatalból történő felmentése” arra figyelemmel, hogy a törvényszékhelyén folytat gyakorlatot.

e)      Védői mulasztások jogkövetkezményei.

f)       Előkészítő ülés tartásának nem kötelező esetköre (Be. 272.§ (9) bekezdése).

Természetesen bármely nem jelzett témában is várjuk a kollégák gyakorlati tapasztalatáról szóló összegzést.

 

2. CSALÁDJOG

Az Európai Bizottság kezdeményezte a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságokról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló EK rendeletek működésének felülvizsgálatát. Ebből a célból nyilvános konzultációt is kezdeményezett, a konzultáció kérdőív linkjét mellékelten csatoljuk és kérjük a téma iránt érdeklődő kollégák aktív közreműködését, mellyel elősegíthetjük, hogy a jelenleg hatályos rendeletek alkalmazása során tapasztalt problémákra a jogalkotó figyelmét felhívjuk.

A kitöltött kérdőíveket 2014. augusztus 15-ig kérjük közvetlenül megküldeni az Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Magánjogi Főosztályára (e-mail cím: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. )

Kérdőív linkje: http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/BXLIIA?surveylanguage=HU

 

Üdvözlettel

Dr. Bánáti János

a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke


 
OKTATÁS

Tisztelt Kollégáim!

Az alábbiakban ismertetem a MÜK Főtitkárának levelét azzal, hogy 2014. július 28-ig a kamara e-mailcímére küldött levéllel lehet jelentkezni az oktatásra. A jelentkezők számának ismeretében fogok újabb tájékoztatót küldeni az oktatással kapcsolatban.

Kartársi üdvözlettel:

Dr. Kertész József

elnök

Tájékoztató


 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

1. oldal / 12