Hírek
ELŐADÁS CÉGJOGRÓL

Tisztelt Kollegáim!

 

2014. május 20-án kedden, 17 órai kezdettel dr. Duxné dr. Velcsov Katalin bírónő tart előadást cégjogból.

Részvételi szándékukat legkésőbb 2014. április 30-ig jelezzék email-en a kamara felé.

A helyszínről később honlapunk hírek rovatából tájékozódhatnak.

 

Üdvözlettel:

Dr. Kertész József elnök


 
LEXPERT elérhetőségek
Tisztelt Kartársaim!

 
Mellékelten küldöm a MONATANA Tudásmenedzsment tájékoztatását a LEXPERT határozatkereső programról.
Akit érdekel a program, közvetlenül vegye fel a kapcsolatot a Kft-vel.
Dr. Kertész József
elnök

 
Új Ptk. rendelkezéseinek a munkaügyi perekben jelentkező szerepe
Tisztelt Kartársaim!

 
Tájékoztatásul közlöm, hogy 2014. május 15-én, /csütörtökön/ 17 órai kezdettel a Szegedi Ügyvédi Kamarában dr. Cséffán József, a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnöke tart szakmai oktatást az új Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek a munkaügyi perekben jelentkező szerepéről.
Tisztelettel:
Dr. Kertész József
elnök

 
Fiatalkorúak a büntetőeljárásban
Tisztelt Kollegáim!
A Szegedi Törvényszék 2014. április 25-én "Fiatalkorúak a büntetőeljárásban" címmel előadást tart.
Tekintettel arra, hogy a részvétel regisztrációhoz kötött, kérem jelezzék a kamara felé email-ben részvételi szándékukat legkésőbb 2014. április 15. napjáig.
Üdvözlettel:
Dr. Kertész József elnök

 
SZAKMAI NAP
A Jogi Fórum 2014. április 18-dikán Szakmai Napot tart Budapesten Az ügyvédi marketing jelene és jövője - Ügyvédi reklám és személyes márkaépítés szabályosan és hatékonyan címmel.
A konferencia segítséget kíván nyújtani a magyar ügyvédeknek, hogy szabályosan, megfelelően és hatékonyan tudjanak élni a kommunikációs, a pesonal branding és marketing eszközökkel, célja a tisztességes ügyfélszerzés, az ügyvédi hivatás tisztességének és méltóságának támogatása.

A rendezvény keretében széleskörű konzultációs lehetőséget is biztosítunk a jelenlévők részére.

Részletek, program, regisztráció:


 
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁS

356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól

Módosítja: 121/2014. (IV. 8.) Korm. r.

Hatályos: 2014. 04. 09.

 

38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet

a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről,

valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett

nyilvántartás részletes szabályairól

Módosítja: 121/2014. (IV. 8.) Korm. r.

Hatályos: 2014. 04. 09.


 
35. Jogász Vándorgyülés

Jelenkezési felhívás

Jelentkezési lap


 
ELNÖKSÉGI ÜLÉS
A Szegedi Ügyvédi Kamara elnöksége 2014. április 15-én, kedden, 18 órakor tartja következő elnökségi ülését.

Az elnökségnek címzett beadványokat 2014. április 7-ig /hétfőig/ kérjük a kamara titkárságán leadni!

  
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet

az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

Módosítja: 97/2014. (III. 25.) Korm. r.

Hatályos: 2014. 04. 09., 2014. 09. 15.

 

181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet

a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról

Módosítja: 97/2014. (III. 25.) Korm. r.

Hatályos: 2014. 04. 09.

 

249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet

az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról

Módosítja: 97/2014. (III. 25.) Korm. r.

Hatályos: 2014. 04. 09.


 
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK

350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről

Módosítja: 88/2014. (III. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2014. 03. 28.

 

474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet

az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról

Módosítja: 91/2014. (III. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2014. 03. 21.


 
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK

24/2014. (III. 18.) KIM rendelet

a felszámolási eljárásban közzétételre kerülő bírósági végzések kivonatának tartalmi elemeiről szóló 13/2012. (III.

1.) KIM rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 03. 19.

 

1/2014. Polgári jogegységi határozat

az új Ptk. alapján elbírálandó ügyekben irányadó elvi iránymutatásokról


 
TALÁRKÉSZÍTÉS

Elolvasom


 
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK

23/2014. (III. 14.) KIM rendelet

egyes büntetőjogi tárgyú igazságügyi rendeleteknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról

Hatályos: 2014. 03. 15., 2014. 05. 01.

 

21/2014. (III. 14.) VM rendelet

az egyes földügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényhez kapcsolódó, valamint egyéb tárgyú módosításáról

Hatályos: 2014. 03. 15., 2014. 06. 02.

 

281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet

az utazási szerződésről

Módosítja: 80/2014. (III. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2014. 03. 15.

 

6/1996. (VII. 12.) IM rendelet

a szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól

Módosítja: 23/2014. (III. 14.) KIM r.

Hatályos: 2014. 03. 15., 2014. 05. 01.

 

13/1996. (XII. 23.) IM rendelet

a fogvatartottakkal kapcsolatos kártérítési eljárás szabályairól

Módosítja: 23/2014. (III. 14.) KIM r.

Hatályos: 2014. 03. 15.

 

9/2002. (IV. 9.) IM rendelet

a büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról

Módosítja: 23/2014. (III. 14.) KIM r.

Hatályos: 2014. 03. 15.

 

9/2003. (V. 6.) IM-BM-PM együttes rendelet

a személyes költségmentesség alkalmazásáról a büntetőeljárásban

Módosítja: 23/2014. (III. 14.) KIM r.

Hatályos: 2014. 03. 15.

 

35/2013. (XII. 23.) KIM rendelet

egyes igazságügyi tárgyú rendeleteknek az egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódó más törvények módosításáról szóló 2013. évi CLXXXVI. törvénnyel összefüggő módosításáról

A rendelet 1. § (5) bekezdése nem lép hatályba a 23/2014. (III. 14.) KIM rendelet 9. §-a alapján.

 

109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 21/2014. (III. 14.) VM r.

Hatályos: 2014. 03. 15., 2014. 06. 02.


 
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK

 

66/2014. (III. 13.) Korm. rendelet

a zálogjog bírósági végrehajtáson kívüli érvényesítésének és a kielégítési jog gyakorlása felfüggesztésének és korlátozásának részletes eljárási szabályairól

Hatályos: 2014. 03. 15.

 

67/2014. (III. 13.) Korm. rendelet

a részvénytársasági részvénykönyv vezetésével összefüggő egyes kérdésekről

Hatályos: 2014. 03. 15.

 

68/2014. (III. 13.) Korm. rendelet

egyes magánjogi tárgyú kormányrendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról

Hatályos: 2014. 03. 15.

Bővebben...
 
Mediációs képzés

 

Tisztelt hölgyem/uram,

Azzal a céllal írok Önnek, hogy együttműködését kérjem abban a szándékunkban, hogy a városukban Megszervezzük a mediáció képzést ügyvédeknek, bíróknak.

Képzésünk FAT és KIM minősített és hitelesített, 60 órás. Az időbeosztást rugalmasan alakítjuk a szükségletekhez, lehet akár hetente vagy kéthetente vagy havi felbontásban. A képzésünk Programja 60%-ban elméletet és 40%-ban gyakorlatot tartalmaz végighaladva a mediáció minden típusán. A nálunk végzett hallgatók az élet minden területre (párkapcsolati, business, oktatási, egészségügyi, családi,) alkalmazható érvényes közvetítői, konfliktuskezelési technikákkal rendelkeznek majd. A mediátor képzéseink abban mások, hogy a Hallgatók értékes önismeretet kapnak. Mi abban hiszünk, hogy jó mediátor az lehet aki egyensúlyban van önmagával és a környezetével. Ez azt jelenti, hogy nagyon Intenzív és Gyakorlatias! Képzéseink ára tartalmazza a képzési napokat, a feladatlapokat, az oktatási segédleteket, a konzultációt és a vizsga árát.

Kérném Önöket, hogy tegyék közzé ezt a lehetőséget tagjaik között. Bónuszban tudunk ajánlani 10% kedvezményt, melyet levonhatunk ügyintézői vagy reklám jutalékként is, akár minden tag képzésének az árából. Továbbá ha a létszám meghaladja a 10 főt, akkor szívesen megtartjuk vidéken is.

Várom szíves válaszát és kérem, engedje meg, hogy zavarjam egy telefonhívással a közeljövőben, a fentiekkel kapcsolatosan.

Üdvözlettel:

Zákány Gábor
értékesítési menedzser

Lineo International Consulting Kft.

H-1068 Budapest

Benczúr utca 20. fszt.1.

www.coaching-mediation.hu

www.stothmarta-coach-mediator.hu

tel. +36 70/325-5353

+36 70/394-5336

 


 

 
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK

 

20/2014. (III. 7.) BM rendelet

az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 04. 06., 2015. 01. 01., 2018. 01. 01., 2018. 12. 31., 2020. 12. 31.

 

16/2014. (III. 7.) VM rendelet

a telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 166/2009. (XII. 9.) FVM rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 05. 01.

 

7/2014. (III. 7.) AB határozat

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:44. §-ának „méltányolható közérdekből,” szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

2013. évi V. törvény

a Polgári Törvénykönyvről

A törvény 2:44. §-a a 7/2014. (III. 7.) AB határozat szerinti szöveggel lép hatályba.


 
Új Ptk: ingyenes előadás Szegeden - családjog és örökés

 

Tisztelt Ügyvéd Kolléga!

Szeretettel meghívjuk Önt az új Polgári Törvénykönyvről szóló díjmentes előadássorozatunk második szegedi állomására, ahol a családjog (IV. könyv) és az öröklés joga (VII. könyv) egyes szabályait mutatjuk be. 
Az előadásokon elsősorban a változásokra és az új jogintézményekre koncentrálunk. 
Az eseményen a részvétel minden jelentkező számára térítésmentes, de előzetes online regisztrációhoz kötött.

Megtisztelne bennünket, ha az előadás résztvevői között üdvözölhetnénk. 

A rendezvény időpontja: 2014. március 13. (csütörtök) 10:00-16:00
Helyszíne: Szeged, HOTEL NOVOTEL (6721 Szeged, Maros utca 1.)

Előadóink: 

Dr. Hegedűs Andrea PhD ügyvéd, egyetemi docens, SZTE-ÁJTK Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék
Dr. Gellén Klára PhD egyetemi docens, SZTE-ÁJTK Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék

Szeretne részt venni az eseményen?
KATTINTSON IDE ÉS JELENTKEZZEN MOST!


Üdvözlettel:
Hivessy Zoltán és Korsós Imre 
a Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó Kft. ügyvezetői

---
Ügyfélszolgálatunk elérhetőségei: 
E-mail:  Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. // Telefon/fax: 06 1 880 76 00/99

Ügyvédeknek szóló ajánlatainkkal kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken várjuk megkeresését: 
E-mail:  Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. // Telefon: 06 30 921 7070 

Próbálja ki ingyenesen az új Ptk., valamint az új Btk. feldolgozását segítő digitális tudástárainkat!

 


 

 
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK
56/2014. (III. 4.) Korm. rendelet

egyes igazságügyi tárgyú kormányrendeleteknek az új Polgári törvénykönyv hatálybalépésével és egyéb törvényi változásokkal összefüggésben szükséges módosításáról

Hatályos: 2014. 03. 15.

 

57/2014. (III. 4.) Korm. rendelet

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel összefüggésben egyes agrár- és környezetvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2014. 03. 15.

 

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

Forrás: Magyar Közlöny 2014/33. (III. 4.)

**************************************************************

105/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet

az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény végrehajtásáról

Hatályon kívül helyezi: 56/2014. (III. 4.) Korm. r.

Hatályos: 2014. 03. 15.

 

417/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

az anyakönyvi eljárásokra, az állampolgársági eljárásokra és a személyiadat- és lakcímnyilvántartással összefüggő eljárásokra vonatkozó egyes kormányrendeleteknek a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 56/2014. (III. 4.) Korm. r.

Hatályos: 2014. 03. 15.

 


 

 
20101-4/2014 Földügyi Fórum
Tisztelt Kartársak!
 
Mellékelten megtalálható a Megyei Földhivatal tájékoztatása a 2014. április 9. napján - a Megyeházán - megrendezésre kerülő földügyi fórum programja.
Kérem a kollégákat, hogy e-mailen jelezzék részvételi szándékukat, mert csak korlátozott létszámban /kb. 150-200 fő/ vehet részt a fórumon.

Tisztelettel:
Dr. Kertész József
elnök
 

 
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK

 

13/2014. (I. 29.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeletek Polgári Törvénykönyvvel összefüggő módosításáról

A rendelet 9. § (2) bekezdése nem lép hatályba az 52/2014. (III. 3.) Korm. rendelet 3. §-a alapján.


 
FONTOS TÁJÉKOZTATÁS A FÖLDRE VONATKOZÓ JOGÜGYLETEKRŐL

Tisztelt Ügyvéd Kartárs/Kartársnő!

Mellékelten megküldjük a Vidékfejlesztési Minisztériumtól kapott tájékoztatót a föld tulajdonjogának átruházásról, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásainak szabályairól.

Üdvözlettel:
Dr. Bánáti János
elnök

1.sz. melléklet


 
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK

12/2014. (II. 28.) KIM rendelet

egyes cégjogi és civil eljárásjogi rendeleteknek az új Ptk.

hatálybalépésével összefüggő módosításáról és egyéb igazságügyi tárgyú rendeletek módosításáról

Hatályos: 2014. 03. 15., 2014. 03. 30., 2014. 04. 29., 2015. 01. 01.

 

75/2013. (XII. 18.) BM rendelet

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993.

évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 16/2014. (II. 28.) BM r.

Hatályos: 2014. 03. 01.

 

21/2006. (V. 18.) IM rendelet

a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről

Módosítja: 12/2014. (II. 28.) KIM r.

Hatályos: 2014. 03. 15.

 

11/2012. (II. 29.) KIM rendelet

a civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó űrlapjairól

Módosítja: 12/2014. (II. 28.) KIM r.

Hatályos: 2014. 03. 15., 2015. 01. 01


 
Tájékoztató a földtörvényről

Tisztelt Kartársak!

A mai napon a Csongrád Megyei Földhivatalban eljárva azt a tájékoztatást kaptam, hogy a 2014. március 1. napján hatályba lépő és a föld tulajdonjogának átruházásával kapcsolatos jogszabály által előírt biztonsági védelmi elemekkel ellátott papírlap 2014. március 4. napjától /keddtől/ kezdődően személyesen igényelhető valamennyi földhivatalnál.

Tisztelettel tájékoztatok mindenkit, hogy a 47/2014. (II. 26.) Korm. r. a Magyar Közlöny 2014. évi 30. számában megjelent és a hivatkozott rendelet 8. és 12. §-ának kivételével a rendelet 2014. március 1. napján hatályba lép.
Nyomatékkal felhívom Tisztelt Kollégáim figyelmét a hivatkozott kormányrendelet 6. §. (1) - (2) bekezdésében, a 7. §. (3) bekezdésében írtakra.
A Földhivatal Vezetőjének tájékoztatása szerint a biztonsági okmány 60.- Ft + ÁFA/db áron a fenti időponttól igényelhető a földhivatalnál.
Külön kérésként került megfogalmazásra, hogy a biztonsági papírok megvásárlása lehetőleg 50 db-os mennyiségben kerüljön sor, mert ezek az okmányok átmeneti időre szólnak, ezért nem érdemes nagyobb mennyiséget felhalmozni.

Tisztelettel:
Dr. Kertész József
elnök

 
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK

 

47/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

a föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásainak szabályairól

Hatályos: 2014. 03. 01., 2014. 05. 01.

 

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairólű

Módosítja: 47/2014. (II. 26.) Korm. r.

Hatályos: 2014. 05. 01.

 

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

Hatályos: 2014. 06. 13.

 


 

 
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK

 

15/2014. (II. 25.) VM rendelet

a papír alapú hiteles tulajdoni lap másolat, valamint térképmásolat integrált ügyfélszolgálaton

(kormányablakokban) történő szolgáltatásával kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2014. 02. 26.

 

176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet

a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól

Módosítja: 15/2014. (II. 25.) VM r.

Hatályos: 2014. 02. 26.

 

63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes rendelet

a földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról

Módosítja: 15/2014. (II. 25.) VM r.

Hatályos: 2014. 02. 26.

 

109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 15/2014. (II. 25.) VM r.

Hatályos: 2014. 02. 26.

 


 

 
KAMARAI TISZTSÉGVISELŐK JELÖLŐLISTÁI

A Szegedi Ügyvédi Kamara 2014. március 19-én, határozatképtelenség esetén, a 2014. március 29-én megtartandó tisztújító közgyűlésére

A Szegedi Ügyvédi Kamara 2014. március 19-én, - határozatképtelenség esetén – 2014. március 29-én megtartandó tisztújító közgyűlésére a Magyar Ügyvédi Kamara teljes ülésének tagjai megválasztásához

 


 

 
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK
1997. évi CXLI. törvény

az ingatlan-nyilvántartásról

Módosítja: 2014. évi XIV. tv.

Hatályos: 2014. 03. 16.

 

38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet

a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól

Hatályos: 2014. 02. 25.

Bővebben...
 
ELNÖKSÉGI ÜLÉS

A Szegedi Ügyvédi Kamara 2014. március 11-én, kedden 18 órakor tartja soron következő elnökségi ülését. Kérem, hogy az elnökségnek címzett beadványokat legkésőbb 2014. március 3-áig /hétfőig/ juttassák el a kamara titkárságára.

Dr. Kertész József
elnök

 
ÜGYVÉDJELÖLTI OKTATÁS
Időpont: 2014. február 21. péntek 10-12 óráig
Helyszín: AGORA Rendezvényközpont /Szeged, Kálvária sgt. 23./
Témakör: Új Családjogi Könyv rendelkezései
Előadó: dr. Kövesné dr. Kósa Zsuzsanna Fővárosi Bíróság tanácsvezető bírája
Az ügyvédjelölteknek a megjelenés kötelező!
 
Jogszabályváltozások

2014. évi VII. törvény

a termőföld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát

korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására irányuló

jogügyletek feltárásáról és megakadályozásáról

Hatályos: 2014. 03. 13., 2014. 05. 02.

 

1997. évi CXLI. törvény

az ingatlan-nyilvántartásról

Módosítja: 2014. évi VII. tv.

Hatályos: 2014. 03. 13.

 

2012. évi C. törvény

a Büntető Törvénykönyvről

Módosítja: 2014. évi VII. tv.

Hatályos: 2014. 05. 02.

 
Kedves Kartársaim!

2014. február 21-én (pénteken) 10-12 óráig az Agóra nagytermében szakmai továbbképzés lesz a Családjogi Könyv rendelkezéseiről.
Előadó: Dr. Kövesné Dr. Kósa Zsuzsanna bírónő a Fővárosi Törvényszék tanácsvezető bírája

Dr. Kertész József elnök

 
Tisztelt Kartársaim!

2014. február 13-án csütörtökön 17 órai kezdettel Bobvos Pál előadást tart a Földtörvénnyel kapcsolatos változásokról.
Az előadás helyszíne: Szegedi Ügyvédi Kamara (6722 Szeged, Gutenberg u. 4.) előadótermében lesz.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várok!

Dr. Kertész József elnök

 
ELNÖKSÉGI ÜLÉS 2014. FEBRUÁR 11.

A Szegedi Ügyvédi Kamara 2014. február 11-én, kedden 18 órakor tartja soron következő elnökségi ülését. Kérem, hogy az elnökségnek címzett beadványokat legkésőbb 2014. február 3-áig /hétfőig/ juttassák el a kamara titkárságára.

Dr. Kertész József
elnök

 
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁS

3/2013. Közigazgatási–munkaügyi jogegységi határozat a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szabályainak – a 2011. évi CLVI. törvénnyel történő módosítását megelőző – az ingó vagyontárgy átruházásából származó jövedelem adózása szabályai egységes értelmezéséről

 
Tisztelt Kollegáim!

A kamara e-mail címe 2014. február 01-től megváltozik.
Az új e-mail cím: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Üdvözlettel:

Dr. Kertész József
elnök

 
Jogásznap meghívó

Kedves Kollégák!
Örömmel tájékoztatjuk Tisztelt Kollégáinkat, hogy a korábbi évekhez hasonlóan az idén is megrendezzük a már hagyományosnak tekinthető tudományos jogásznapunkat és az azt követő jogászbált, amelyre 2014. január 31-én (pénteken) kerül sor.

Bővebben...
 
Elnökségi ülés

A Szegedi Ügyvédi Kamara elnöksége 2014. január 28-án /kedd/ 18 órakor tartja elnökségi ülését.

Kérem, hogy az elnökségnek címzett beadványokat legkésőbb 2014. január 20-ig /hétfőig/ szíveskedjenek eljuttatni a kamara titkárságára.

Dr. Kertész József
elnök

 
Meditációs képzés

Letölthető: INNEN

 
Meghívó CODEX napokra

Letölthető: INNEN

 
Kedves kollégák!
Bár most még december vége van, remélhetőleg jövőre is lesz jó idő, és meleg. Erre tekintettel kitaláltam, hogy rendeznék egy horgászversenyt az érdeklődők részére. A kapcsolatot felvettem a MÜK-el, akik üdvözölték a kezdeményezést, és rám bízták, hogy szervezzem le a dolgot.
Bővebben...
 
Jogszabály változások

 

Bővebben...
 
14B400 Adatlap

Az adatlap letölthető: IDE KATTINTVA

 
Jogszabály változások

Bővebben...
 
Jogszabály változások

5/2013. (XI. 25.) MÜK szabályzat a MÜK Alapszabályának módosításáról
Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabálya
Módosítja: 5/2013. (XII. 21.) MÜK sz.
Hatályos: 2013. 12. 21.

 
Jogszabály változások

Bővebben...
 
Jogszabály változások

Bővebben...
 
Jogszabály változások
Bővebben...
 
Tájékoztatás

A kamara 2013. december 20-ig tart nyitva, ezt követően 2014. január 06-tól várja ügyfeleit.

 
Jogszabály változások
Bővebben...
 
Meghívó konferenciára

Az Országos Bírósági Hivatal és a Szegedi Ítélőtábla 2014. január 17-én 10 órai kezdettel, a Szegedi Ítélőtábla dísztermében(Szeged, Sóhordó utca 5.)

"Az igazságügyi adatkezelésről és tájékoztatásról
szóló törvény koncepciója"

címmel konferenciát rendez, melyre tisztelettel meghívom.

 

Bővebben...
 
MEGHÍVÓ

A Szegedi Ügyvédi Kamara Elnöksége
2013. december 27-én (pénteken) délután 15 órakor tartja az évbúcsúztató fogadását.
Ezen eseményre az Elnökség tisztelettel meghívja és elvárja.

SZEGEDI ÜGYVÉDI KAMARA ELNÖKSÉGE

 
További cikkeink...
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

1. oldal / 10