Hírek
LexPraxis Polgári Jogi Online Tudástár

Megrendelő lap


 
Első Országos Jogász Bridzsverseny

Kedves Elnök Asszonyok, és Elnök Urak!

Felhívjuk a figyelmeteket arra, hogy 2014. november 8. napján megrendezésre kerül az Első Országos Jogász Bridzsverseny Budapesten. A verseny meghívóját mellékelten megküldjük.

Tekintettel arra, hogy a MÜK  által az ügyvédek részére megküldött tájékoztatónak vidéken kevés visszhangja volt, arra kérünk Benneteket, hogy a helyi szokásoknak megfelelően hívjátok fel ügyvéd- és más jogászkollégáink figyelmét a bridzsversenyre. Valószínűleg Ti ismeritek a területi kamaránál bejegyzett ügyvédek, ügyvédjelöltek vagy más hivatásrendek tagjainak bridzs iránti érdeklődését. Külföldi jogászok is jelentkezhetnek a versenyre.

A verseny fővédnöke dr. Áder János köztársasági elnök úr, aki feleségével párban indul a versenyen.

Az eredeti versenykiírásban nem szerepel, de lehetővé tesszük, hogy minden jelentkező, aki mesterponttal nem rendelkezik, egy mesterponttal szintén nem rendelkező partnerrel nevezzen, akkor is, ha a partner nem jogász.

A jelentkezéseket 2014. október 31-ig várjuk a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címre.

Bármelyik jelentkező részére további felvilágosítást tudunk adni: dr. Halmos Tamás a 06/20/9640840-es, illetőleg dr. ifj. Vég Tibor a 06/20/9453357-es számon.

A meghívóból ugyan nem derül ki, de a verseny helyszínén szálláslehetőség is rendelkezésre áll kb. 9.000 Ft/fő/éj árért.

Segítő közreműködéseteket megköszönve, üdvözlettel:


dr. Halmos Tamás        dr. ifj. Vég Tibor
szervezők

Meghívó


 
Polgári Igazságszolgáltatás Európai Napja

Tisztelt Kartársak!

A Szegedi Törvényszék szervezésében a mellékletként megküldött Polgári Igazságszolgáltatás Európai Napja c. rendezvénysorozatra kerül sor.

Kérem a tisztelt tagságot, hogy akit a rendezvény érdekel, haladéktalanul jelezze elektronikus úton a kamara e-mailcímén.

 

Tisztelettel:

Dr. Kertész József

elnök

Maghívó, Program

 


 

 
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK

2014. évi XL. törvény

a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről

Hatályos: 2014. 10. 15., 2014. 11. 01.

 

3/2014. Polgári jogegységi határozat

mérsékelt összegű felügyeleti illeték viselésére kötelezése annak a cégnek, amely a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárásában megjelölt törvénysértő állapotot nem vitatja, határidőben megszünteti, illetve a törvényes működést helyreállítja

1995. évi CXVII. törvény

a személyi jövedelemadóról

Módosítja: 2014. évi XL. tv.

Hatályos: 2014. 11. 01.

 

1996. évi LXXXI. törvény

a társasági adóról és az osztalékadóról

Módosítja: 2014. évi XL. tv.

Hatályos: 2014. 11. 01.


 
Mi következik az új Ptk. után?

Meghívó


 
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK

251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet

a külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről

Hatályos: 2014. 10. 03.


 
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK

1993. évi LXXVIII. törvény

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

Módosítja: 2014. évi XXXIX. tv.

Hatályos: 2014. 09. 30.

 

1996. évi LXXXI. törvény

a társasági adóról és az osztalékadóról

Módosítja: 2014. évi XXXIX. tv.

Hatályos: 2014. 10. 07.

 

1998. évi XI. törvény

az ügyvédekről

Módosítja: 2014. évi XXXIX. tv.

Hatályos: 2014. 09. 30.

 

2011. évi CVIII. törvény

a közbeszerzésekről

Módosítja: 2014. évi XXXIX. tv.

Hatályos: 2014. 09. 30.


 
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK

13/2014. (IX. 25.) FM rendelet

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 09. 28.


 
FELHÍVÁS!

Ügyvédjelöltek részére

A Szegedi Ügyvédi Kamara ügyvédjelöltek részére perbeszédversenyt rendez büntető ügyszakban.

A verseny időpontja: 2014. október hó 17. 9 óra

Helye: a Kamara székhelye, 6722 Szeged, Gutenberg u.4.

Jelentkezési határidő: 2014. október hó 10. 12 óra

Felhívom az ügyvédjelölteket, hogy a fenti határidőig jelentkezzenek személyesen, írásban vagy e-mailben a versenyre, mely jelentkezések után 2014. október hó 13-án a választható jogeseteket megküldjük a versenyzők részére.

A verseny első három helyezettje díjazásban részesül és továbbjut a területi döntőbe, amely 2014. október hó 31-én Szegeden kerül megrendezésre.

A verseny díjai:

 

  • I. hely: bruttó 50.000,- Ft
  • II. hely: bruttó 30.000,- Ft
  • III. hely: bruttó 20.000,- Ft

 

Várjuk minél több ügyvédjelölt jelentkezését!

Szeged, 2014. szeptember hó 24.

Jó versenyzést és sok sikert kívánva:

Dr. Török Béla
elnökhelyettes


 
ELNÖKSÉGI ÜLÉS

A Szegedi Ügyvédi Kamara 2014. október 07-én, kedden 18 órakor tartja soron következő elnökségi ülését.

Kérem, hogy az elnökségnek címzett beadványokat legkésőbb 2014. szeptember 29-ig (hétfő) jutassák el a kamara titkárságára.

 

Dr. Kertész József elnök


 
SEGÉDLET ÜGYVÉDEK RÉSZÉRE CIVIL SZERVEZETEK ÜGYEIVEL KAPCSOLATBAN

A segédlet itt található: http://szegeditorvenyszek.birosag.hu/node/334


 
Tájékoztatás

Iparjogvédelmi Szakértői Testület tájékoztatója


 
FELHÍVÁS!

Tisztelt Kollegák!

Haladéktalanul kérem, azon kollegák jelentkezését, akik büntető ügyekben a Szegedi Ítélőtáblán , a Szegedi Törvényszéken, és a Szegedi Járásbíróság előtt meghatalmazott vagy kirendelt ügyvédek akadályoztatása esetén helyettesítést a bíróság felhívására ellátnának.

Soron kívüli jelentkezésüket várva;

Tisztelettel: Dr. Kertész József elnök


 
TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Kartársak! 

Tisztelettel tájékoztatom az ügyvédi hivatásrend tagjait, hogy a Szegedi Járásbíróság polgári és büntető irodája minden szerdán 13-15 óra között kizárólag ügyvédek részére tart ügyfélfogadást.

Tisztelettel: Dr. Kertész József elnök


 
TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Kartársak!

A Minisztérium átirata szerint az alábbiak megtartására hívom fel a szíves figyelmüket.  Az adásvételi szerződésekben az állag vevő tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartásba  történő bejegyzéséhez a feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulást az eladó adja, míg a haszonélvezeti jogot vevő haszonélvezeti jogának bejegyzéséhez a vevő feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulása szükséges a saját tulajdonára bejegyezendő haszonélvezeti jog  ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez. 

Kérem hogy a tisztelt kollegák a fentiek figyelembe vételével járjanak el az adásvételi szerződéseknél.

Tisztelettel: Dr. Kertész József elnök


 
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁS

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet

a közúti közlekedés szabályairól

Módosítja: 226/2014. (IX. 4.) Korm. r.

Hatályos: 2014. 09. 05.


 
Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala új címe

Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala elköltözött.

Tájékoztató


 
TÁJÉKOZTATÁS

Dr. Bálint Csaba ügyvédet 2014. július 08-i hatállyal a Szegedi Ügyvédi Kamara törölte az ügyvédek névjegyzékéből, ezért a nevére kiállított 426. számú szárazbélyegző és az Ü-105252 sorszámú igazolvány érvénytelen.


 
A megszűnt haszonélvezeti jogok...

A megszűnt haszonélvezeti jogok ingatlan-nyilvántartásból történő törléséről szóló tájékoztató.


 
MAGYAR JOGÁSZGYŰLÉS

A Magyar Jogász Egylet Alapszabályának megfelelően 2014. szeptember 18-20.-án Balatonalmádiban rendezi a magyar jogásztársadalom országos szakmai fórumát jelentő Tizenkettedik Magyar Jogászgyűlést.

E kétévenkénti fontos tanácskozáson a jogászi hivatás valamennyi területén működő jogász számára lehetőség nyílik arra, hogy a jogi élet időszerű kérdéseinek megvitatásában tevőlegesen részt vegyen, állásfoglalásaival, ajánlásaival közvetlen hatást gyakoroljon a jogalkotás fejlődésére, a joggyakorlat alakítására.

Kérem, hogy a mellékelt jelentkezési felhívást az Ügyvédi Kamara tagjai részére eljuttatni szíveskedjék. Mindezek a Jogászgyűléssel kapcsolatos információk megtalálhatók az Egylet honlapján (www.jogaszegylet.hu) is. Örömünkre szolgálna, ha rendezvényünkön jelentős számban vennének részt a témák iránt érdeklődő kollégák.

Segítségét, amellyel a Tizenkettedik Magyar Jogászgyűlés sikeres lebonyolításához hozzájárul, előre is köszönöm.

Tisztelettel:

Budapest, 2014. augusztus hó 

(Dr. Mészár Róza)

főtitkár

Jelentkezési lap


 
Meghívó Dél-alföldi Adó- és Vámkonferenciára

Felhívás

Program

Jelenkezési lap


 
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁS

1905/2013. (XII. 5.) Korm. határozat

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről

Módosítja: 1426/2014. Korm. h.

Hatályos: 2014. 07. 28.


 
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK

186/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet

a föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásainak szabályairól szóló 47/2014. (II. 26.) Korm.

rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 07. 28.

 

187/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet

a mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről szóló 504/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 07. 26.

 

188/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet

a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014. (II.

24.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 07. 28.

 

27/2014. (VII. 22.) MNB rendelet

a jegybanki alapkamat mértékéről

Hatályos: 2014. 07. 23.

 

2014. évi XXXVIII. törvény

a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről

Hatályos: 2014. 07. 19., 2014. 07. 26.

 

1990. évi XCIII. törvény

az illetékekről

Módosítja: 2014. évi XXXVII. tv.

Hatályos: 2014. 09. 16.

 

1990. évi C. törvény

a helyi adókról

Módosítja: 2014. évi XXXVII. tv.

Hatályos: 2014. 09. 16.

 

1991. évi XLIX. törvény

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról

Módosítja: 2014. évi XXXVII. tv.

Hatályos: 2014. 09. 16.

 

1996. évi LXXXI. törvény

a társasági adóról és az osztalékadóról

Módosítja: 2014. évi XXXVII. tv.

Hatályos: 2014. 09. 16.

 

2007. évi CXXXVIII. törvény

a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól

Módosítja: 2014. évi XXXVII. tv.

Hatályos: 2014. 09. 16.

 

2008. évi CIV. törvény

a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának erősítéséről

Módosítja: 2014. évi XXXVII. tv.

Hatályos: 2014. 07. 21.

 

2013. évi CXXXIX. törvény

a Magyar Nemzeti Bankról

Módosítja: 2014. évi XXXVII. tv.

Hatályos: 2014. 07. 21., 2014. 09. 16.

 

2013. évi CCXXXVII. törvény

a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Módosítja: 2014. évi XXXVII. tv.

Hatályos: 2014. 07. 21., 2014. 09. 16.


 
TÁJÉKOZTATÁS

2014. 07. 25-én pénteken a kamara technikai okok miatt zárva tart.


 
BÜNTETŐVÉDŐI, valamint a CSALÁDJOGGAL foglalkozó ügyvédek figyelmébe!

Tisztelt Kolléganő/Kolléga Úr!


1. BÜNTETŐJOG

A Kúria a büntető ítélkezési tevékenység vizsgálata keretében ez évben kiemelt tárgykörként határozta meg: „A védői jogok a bírósági eljárásban”  vizsgálati feladatot.

A joggyakorlat elemző csoport fontosnak tartja, hogy a védői kar részéről mind több közvetlen ismerethez jusson, ezért ezúton hívjuk fel a kar tagjait arra, hogy legkésőbb 2014. augusztus 15-ig írják meg a témával kapcsolatos tapasztalataikat (e-mail cím: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ).
(Természetesen nem egyes egyedi ügyek leírására gondolunk, hanem általánosítható tapasztalatokra, problémákra.)

Tájékoztatásul közöljük, hogy a joggyakorlat elemző csoport eddigi megbeszélésein az alábbi témák merültek fel:

a)      Az előzetes letartóztatás elrendeléséről, meghosszabbításáról döntő ülésen a védő iratmegismerési joga.

b)      Védői összeférhetetlenség (Be. 44.§ (4) bekezdés).

c)      Meghatalmazott és kirendelt védő egyidejű fellépése a büntetőeljárásban (Be. 48.§ (4) bekezdése).

d)      Kirendelt ügyvéd „hivatalból történő felmentése” arra figyelemmel, hogy a törvényszékhelyén folytat gyakorlatot.

e)      Védői mulasztások jogkövetkezményei.

f)       Előkészítő ülés tartásának nem kötelező esetköre (Be. 272.§ (9) bekezdése).

Természetesen bármely nem jelzett témában is várjuk a kollégák gyakorlati tapasztalatáról szóló összegzést.

 

2. CSALÁDJOG

Az Európai Bizottság kezdeményezte a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságokról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló EK rendeletek működésének felülvizsgálatát. Ebből a célból nyilvános konzultációt is kezdeményezett, a konzultáció kérdőív linkjét mellékelten csatoljuk és kérjük a téma iránt érdeklődő kollégák aktív közreműködését, mellyel elősegíthetjük, hogy a jelenleg hatályos rendeletek alkalmazása során tapasztalt problémákra a jogalkotó figyelmét felhívjuk.

A kitöltött kérdőíveket 2014. augusztus 15-ig kérjük közvetlenül megküldeni az Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Magánjogi Főosztályára (e-mail cím: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. )

Kérdőív linkje: http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/BXLIIA?surveylanguage=HU

 

Üdvözlettel

Dr. Bánáti János

a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke


 
OKTATÁS

Tisztelt Kollégáim!

Az alábbiakban ismertetem a MÜK Főtitkárának levelét azzal, hogy 2014. július 28-ig a kamara e-mailcímére küldött levéllel lehet jelentkezni az oktatásra. A jelentkezők számának ismeretében fogok újabb tájékoztatót küldeni az oktatással kapcsolatban.

Kartársi üdvözlettel:

Dr. Kertész József

elnök

Tájékoztató


 
CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALÁNAK TÁJÉKOZTATÁSA

Megtekintés


 
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK

2014. évi XXXI. törvény

egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról

Hatályos: 2014. 07. 11.

 

1990. évi XCIII. törvény

az illetékekről

Módosítja: 2014. évi XXX. tv.

Hatályos: 2014. 07. 18.

 

1997. évi CXLI. törvény

az ingatlan-nyilvántartásról

Módosítja: 2014. évi XXXI. tv.

Hatályos: 2014. 07. 11.

 

2010. évi LXXXVII. törvény

a Nemzeti Földalapról

Módosítja: 2014. évi XXXI. tv.

Hatályos: 2014. 07. 11.

 

2012. évi XLVI. törvény

a földmérési és térképészeti tevékenységről

Módosítja: 2014. évi XXXI. tv.

Hatályos: 2014. 07. 11.


 
A KAMARA NYÁRI NYITVA TARTÁSA

A Szegedi Ügyvédi Kamara 2014. július 21-től 2014. augusztus 29-ig 8-1/2 12- ig tart nyitva.


 
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK

2/2014. Polgári jogegységi határozat a deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződés azon rendelkezése, amelyszerint az árfolyamkockázatot - a kedvezőbb kamatmérték ellenében -korlátozás nélkül a fogyasztó viseli, a főszolgáltatás körébe tartozószerződéses rendelkezés, amelynek a tisztességtelensége főszabályként nemvizsgálható

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról
Módosítja: 2014. évi XXV. tv.Hatályos: 2014. 07. 04.

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
Módosítja: 2014. évi XXV. tv.Hatályos: 2014. 07. 04.


 
FÖLDÜGYI FÓRUM ANYAGAI

dr. Regős Edit CSMKH Földhivatalának Ingatlan-nyilvántartási Osztályvezetője által, a tulajdonszerzés hatósági jóváhagyása témakörében tartott előadás anyaga

Vácziné Horváth Mária, a CSMKH Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Járási Földhivatalának hivatalvezetője által, a földügyi változások témakörében tartott előadás anyaga


 
TÁJÉKOZTATÁS

2014. július 02-án, szerdán a kamara technikai okok miatt zárva tart. Szíves megértésüket köszönjük.

Dr. Kertész József elnök


 
ELNÖKSÉGI ÜLÉS

A Szegedi Ügyvédi Kamara 2014. július 08-án, kedden 18 órakor tartja soron következő elnökségi ülését.

Kérem, hogy az elnökségnek címzett beadványokat legkésőbb 2014. június 30-ig (hétfő) jutassák el a kamara titkárságára.

 

Dr. Kertész József elnök


 
FELHÍVÁS!

Tisztelt Kollegák!

A Magyar Ügyvédi Kamara elnöksége és a BÜK elnöksége szervezésében 2014. július 01-től kezdődően közös megállapodás születne a Jogtudor Plusz Kft-vel a jogi adatbázis szolgáltatásáról.

Amennyiben a területi ügyvédi kamara taglétszámának legalább 20%-át kitevő megrendelésre kerülne sor az esetben az egy éves felhasználói díj ügyvédenként bruttó 12.000.-Ft lenne.

Egyéni előfizetés esetén az éves díj bruttó 18.000.-Ft.

Kérem a tisztelt kollegákat, hogy 2014. június 20-ig írásban jelezze a kamara felé, aki a Jogtudor Plusz Kft-vel a fent írt feltételek mellett szerződést kíván kötni.

Tisztelettel:

Dr. Kertész József elnök


 
JELÖLTI OKTATÁS

Vácziné Horváth Mária a CSMKH Hódmezővásárhelyi Járási Földhivatalának vezetője és Regős Edit ingatlan-nyilvántartási osztályvezető  2014. június 19-én csütörtökön 17 órai kezdettel előadást tartanak az új földügyi szabályozással kapcsolatosan.

Az elődadás helyszíne: Szeged, Rákóczi tér 1.  Megyeháza, Tanács terem

Az előadáson a megjelenés az ügyvédjelölteknek kötelező! 

 

 
Földügyi elődadás

Tisztelt Kollegák!

Vácziné Horváth Mária a CSMKH Hódmezővásárhelyi Járási Földhivatalának vezetője és Regős Edit ingatlan-nyilvántartási osztályvezető  2014. június 19-én, csütörtökön 17 órai kezdettel előadást tartanak az új földügyi szabályozással kapcsolatosan. Az előadás helyszíne: Szeged, Rákóczi tér 1.   Megyeháza, Tanács terem

Tisztelettel:

Dr. Kertész József elnök

 


 

 
TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Kollegák!

A büntetőjog területén a mindennapi munkák során felmerülő problémák megvitatása, azok vonatkozásában megoldások találása érdekében kérek minden ezen területen dolgozó kollegát, hogy kérdéseikkel, problémáikkal, az elnökségi tagok közül dr. Palánki Zsolt felé forduljanak az alábbi e-mail címen:

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

A felmerülő problémák , kérdések összegyűjtése után minden illetékes szervet – így rendőrség, ügyészség, bíróság, bv-intézet – megkeresünk azokkal a problémákkal, melyek az ügyvédek mindennapi munkavégzését nehezítik, illetve azokkal a kérdésekkel, melyek a gyakorlati munkát segítik bízva abban, hogy ezzel a védőként eljáró kollegák eredményesebben és probléma mentesebben tudják munkájukat végezni.

Tisztelettel:

Dr. Kertész József elnök


 
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK

17/2014. (V. 30.) AB határozat

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 65. §

(5) bekezdése „a felmondás közlését megelőzően” szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

 

2012. évi I. törvény

a munka törvénykönyvéről

Módosítja: 17/2014. (V. 30.) AB h.

Hatályos: 2014. 05. 31.


 
Mediáció

A Szegedi Törvényszék szervezésében a Mediációval kapcsolatos előadást szervezünk, melyre figyelemmel kérem a kollegákat, hogy előzetes regisztráció útján ( Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ) jelezzék részvételi szándékukat legkésőbb 2014. június 05-ig.

Köszönettel:

 

Dr. Kertész József elnök


 
II. Mediációs Panoráma Nemzetközi Konferencia

Megtekintés


 
Meghívó az Új Földjogi szabályozások c. konferenciára az ÁJTK szervezésében

Időpont: 2014. június 28-a (szombat)

Helyszín: SZTE ÁJK, Szeged, Tisza Lajos krt. 54. III. em. Kari Társalgó

 

A konferenciáról szóló információk a Kari honlapon keresztül az alábbi linken érhetők el:

http://www.juris.u-szeged.hu/hirek/ajtk-2014-majus/nyari-konferencia?objectParentFolderId=10277

A rendezvényre minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!

Jelentkezési lap 

Tisztelettel,

Hajdú József

dékán


 
Jelentkezés 2014. június 17-e után megtartandó Földügyi előadásra

Tisztelt Kollegák!

 

Vácziné Horváth Mária a CSMKH Földhivatalának vezetője és Regős Edit ingatlan-nyilvántartási osztályvezető  2014. június 17.  után előadást tartanának az új földügyi szabályozással kapcsolatosan.

Kérem a tisztelt kollegákat részvételi szándékukat e-mailen jelezzék a kamara felé legkésőbb 2014. június 3-ig.

Az előadás pontos helyszínéről és dátumáról értesítéssel leszünk.

 

Tisztelettel:

Dr. Kertész József elnök


 
JOGI SEGÍTŐI TERÜLETEN TÖRTÉNT VÁLTOZÁS

Migránsokhoz kapcsolódó FELHÍVÁS ügyvédeknek 
ELNÖKSÉGI ÜLÉS

A Szegedi Ügyvédi Kamara 2014. június 03-án kedden, 18 órakor tartja soron következő elnökségi ülését.

Kérem, hogy az elnökségnek címzett beadványokat legkésőbb 2014. május 26-ig (hétfő) jutassák el a kamara titkárságára.

 

Dr. Kertész József

elnök


 
Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatalának fontos tájékoztatása

Tájékoztató


 
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet

a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

Hatályos: 2014. 05. 14.

 

22/2012. (IV. 13.) BM rendelet

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról

Módosítja: 35/2014. (IV. 29.) BM r.

Hatályos: 2014. 05. 07.

 

7/2002. (III. 30.) IM rendelet

a pártfogó ügyvéd és a kirendelt védő részére megállapítható díjról és költségekről

Módosítja: 29/2014. (IV. 30.) KIM r.

Hatályos: 2014. 07. 01.

 

56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet

a jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól

Módosítja: 29/2014. (IV. 30.) KIM r.

Hatályos: 2014. 07. 01.


 
GYÁMHIVATALI ELJÁRÁS - Téjákoztató

Tisztelt Kartársak!

Tájékoztatom a tagságot, hogy a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Járási Gyámhivatalának vezetője tájékoztatott, hogy a 2013. évi CXXII. törvénnyel kapcsolatosan milyen eljárást kívánnak lefolytatni.

Kérek mindenkit, hogy az alábbi tájékoztató szerint járjanak el a gyámhivatali eljárásban, elősegítve az ügyfelek és a Gyámhatóság munkáját is.

 

Tisztelettel:

Dr. Kertész József

elnök

 

Alulírott dr. Pintér Melinda, a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Járási Gyámhivatalának osztályvezetője telefonon történt megbeszélésünkre hivatkozással az alábbiakról tájékoztatom Dr. Petrovszki Edittel, a Gyámhivatal hivatalvezetőjével történt egyeztetést követően.

Egy szegedi ügyvéd telefonon keresett meg és kért tájékoztatást a gyakorlat kialakítására, tekintettel arra, hogy a mező-, és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 2014. május 01. napjától jelentősen változik, és érinteni fog bennünket is – a földdel rendelkező kiskorúak, gondnokoltak miatt-.

Álláspontunk, hogy amikor a szerződéskötést követően az elővásárlási jog gyakorlása miatt beviszi a tulajdonos az önkormányzathoz az adásvételi szerződési példányokat és a közzétételi kérelmét, ezzel egyidejűleg meg kellene indítania a gyámhivatalnál is az eljárást a jóváhagyás iránt – tekintettel arra, hogy az adó- és értékbizonyítvány nem lehet régebbi 3 hónapnál-, amennyiben kiskorú vagy gondnokolt az ingatlan tulajdonosa abban az esetben, ha a gondnokolt cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt van vagy cselekvőképességet általános jelleggel korlátozó gondnokság alatt van vagy a cselekvőképessége az ingatlan vagyonnal történő rendelkezés tekintetében van korlátozva.

A gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rend. 153. § (1) bekezdése értelmében a jóváhagyás iránti kérelemhez mellékelni kell

a) az ingatlanra vonatkozó szerződés egy eredeti és három másolati példányát,

b) 3 hónapnál nem régebbi adó- és értékbizonyítványt, vagy az ingatlanközvetítésre feljogosított bármely szerv értékbecslését, kivéve, ha az ingatlan értékét az illetékhivatal 6 hónapnál nem régebben már megállapította,

c) az ingatlan tulajdoni lapjának 15 napnál nem régebbi másolatát, amennyiben a kérelmező nem él a (3) bekezdésben foglalt lehetőséggel.

(2) A közös tulajdon megállapodás alapján történő megszüntetésének jóváhagyása iránti kérelemhez az (1) bekezdésben foglaltak mellett mellékelni kell az elvi telekmegosztási engedélyt, továbbá a megosztás után kialakításra kerülő ingatlanrészekre vonatkozó értékbecslést.

(3)  Ha az ügyfél az (1) bekezdés c) pontja szerinti iratot nem csatolja, a gyámhivatal az adat beszerzése érdekében az azt nyilvántartó hatósághoz fordul.

(4) A jóváhagyási kérelemhez nem kell mellékelni az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott iratot, ha az ingatlan tulajdonjogának átruházása a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. részére jogszabályban meghatározott módon történt.

A fentiek becsatolását követően az ügyfele(ke)t meghallgatjuk, és a jegyzőkönyvben rögzítjük, hogy az adásvételi szerződésnek a mezőgazdasági igazgatási szerv által történő jóváhagyása iránt az eljárást az ügyfél megindította-e. Ezt mindenképp kellene az ügyfélnek igazolnia: a közzétételi kérelem átvételének igazolásával, vagy ha postai úton küldte be, a tértivevény másolati példányával.

Álláspontunk, hogy az eljárásunkat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 32. § (1) bekezdés alapján fel kell függeszteni a mezőgazdasági igazgatási szerv eljárásának a befejezéséig – miután az ügyfele(ke)t meghallgattuk, az iratokat becsatolták -.

Amennyiben az igazgatási szerv által történő jóváhagyása iránt az eljárást az ügyfél nem indította meg, az eljárás felfüggesztéséről történő rendelkezéssel egyidejűleg hívjuk fel az ügyfelet az eljárás megindítására és annak igazolására határidő tűzése mellett a jogkövetkezmények ismertetésével.

Fentieken kívül az alábbi kérelemmel fordulok a Tisztelt Elnök Úrhoz!

A becsatolt szerződések másolati példányait többféleképp szokták becsatolni:

  • Egyszerű másolati példány
  • Egyszerű másolati példány szárazbélyegzővel ellátva
  • Egyszerű másolati példány rajta az okiratszerkesztő ügyvéd kézjegye, hogy az eredetivel mindenben egyező másolati példány, aláírás, bélyegző
  • Sima másolati példány közjegyző által hitelesítve.

Utóbbi megoldás egyáltalán nem ügyfélbarát megoldás, és véleményünk szerint szükségtelen az álláspontunk szerint, felesleges kiadást okoz az ügyfeleknek.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Elnök Urat, szíveskedjen közreműködésével elősegíteni, hogy a másolati példányokat egységes módon készítsék el és nyújtsák be a gyámhivatalhoz az okiratszerkesztő ügyvédek, továbbá kérem, szíveskedjen a gyámhivatalt tájékoztatni, hogy ezzel kapcsolatban mi az álláspontja.

Tájékoztatom a Tisztelt Elnök Urat, hogy álláspontunk szerint az is megoldás, ha 4 eredeti példányt csatol be az okiratszerkesztő ügyvéd.

Tájékoztatom továbbá, hogy a fentiek a Szegedi Gyámhivatal álláspontját jelentik a Földtörvény módosulása kapcsán kialakítandó gyakorlat megvalósítására.


 
Cégjogi előadás helyszíne

2014. május 20-án, kedden, 17 órai kezdettel a Megyeháza Tanácstermében dr. Duxné dr. Velcsov Katalin bírónő tart előadást a cégjogról.


 
JELÖLTI OKTATÁS

2014. május 20-án, kedden, 17 órai kezdettel a Megyeháza Tanácstermében dr. Duxné dr. Velcsov Katalin bírónő tart előadást a cégjogról.

Az előadáson az ügyvédjelölteknek a megjelenés kötelező!


 
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK

29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet

a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről

Módosítja: 28/2014. (IV. 24.) KIM r.

Hatályos: 2014. 04. 25.

 

12/2014. (II. 28.) KIM rendelet

egyes cégjogi és civil eljárásjogi rendeleteknek az új Ptk.

hatálybalépésével összefüggő módosításáról és egyéb igazságügyi tárgyú rendeletek módosításáról

A rendelet 3. mellékletének egyes rendelkezései a 28/2014. (IV. 24.) KIM rendelet 3. § (3) bekezdése szerinti szöveggel lépnek hatályba.

 

27/2003. (VII. 2.) IM rendelet

a bíróságon kezelt letétekről

Módosítja: 28/2014. (IV. 24.) KIM r.

Hatályos: 2014. 04. 25.

 

19/2014. (III. 13.) KIM rendelet

a közjegyzői letéttel összefüggő egyes kérdésekről

Módosítja: 28/2014. (IV. 24.) KIM r.

Hatályos: 2014. 04. 25.


 
2014.V.16. Közlekedési Jogi Egyesület szakmai találkozója

Közlekedési meghívó


 
További cikkeink...
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

1. oldal / 11