Hírek
Meghívó Dél-alföldi Adó- és Vámkonferenciára

Felhívás

Program

Jelenkezési lap


 
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁS

1905/2013. (XII. 5.) Korm. határozat

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről

Módosítja: 1426/2014. Korm. h.

Hatályos: 2014. 07. 28.


 
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK

186/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet

a föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásainak szabályairól szóló 47/2014. (II. 26.) Korm.

rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 07. 28.

 

187/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet

a mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről szóló 504/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 07. 26.

 

188/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet

a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014. (II.

24.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 07. 28.

 

27/2014. (VII. 22.) MNB rendelet

a jegybanki alapkamat mértékéről

Hatályos: 2014. 07. 23.

 

2014. évi XXXVIII. törvény

a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről

Hatályos: 2014. 07. 19., 2014. 07. 26.

 

1990. évi XCIII. törvény

az illetékekről

Módosítja: 2014. évi XXXVII. tv.

Hatályos: 2014. 09. 16.

 

1990. évi C. törvény

a helyi adókról

Módosítja: 2014. évi XXXVII. tv.

Hatályos: 2014. 09. 16.

 

1991. évi XLIX. törvény

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról

Módosítja: 2014. évi XXXVII. tv.

Hatályos: 2014. 09. 16.

 

1996. évi LXXXI. törvény

a társasági adóról és az osztalékadóról

Módosítja: 2014. évi XXXVII. tv.

Hatályos: 2014. 09. 16.

 

2007. évi CXXXVIII. törvény

a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól

Módosítja: 2014. évi XXXVII. tv.

Hatályos: 2014. 09. 16.

 

2008. évi CIV. törvény

a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának erősítéséről

Módosítja: 2014. évi XXXVII. tv.

Hatályos: 2014. 07. 21.

 

2013. évi CXXXIX. törvény

a Magyar Nemzeti Bankról

Módosítja: 2014. évi XXXVII. tv.

Hatályos: 2014. 07. 21., 2014. 09. 16.

 

2013. évi CCXXXVII. törvény

a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Módosítja: 2014. évi XXXVII. tv.

Hatályos: 2014. 07. 21., 2014. 09. 16.


 
TÁJÉKOZTATÁS

2014. 07. 25-én pénteken a kamara technikai okok miatt zárva tart.


 
BÜNTETŐVÉDŐI, valamint a CSALÁDJOGGAL foglalkozó ügyvédek figyelmébe!

Tisztelt Kolléganő/Kolléga Úr!


1. BÜNTETŐJOG

A Kúria a büntető ítélkezési tevékenység vizsgálata keretében ez évben kiemelt tárgykörként határozta meg: „A védői jogok a bírósági eljárásban”  vizsgálati feladatot.

A joggyakorlat elemző csoport fontosnak tartja, hogy a védői kar részéről mind több közvetlen ismerethez jusson, ezért ezúton hívjuk fel a kar tagjait arra, hogy legkésőbb 2014. augusztus 15-ig írják meg a témával kapcsolatos tapasztalataikat (e-mail cím: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ).
(Természetesen nem egyes egyedi ügyek leírására gondolunk, hanem általánosítható tapasztalatokra, problémákra.)

Tájékoztatásul közöljük, hogy a joggyakorlat elemző csoport eddigi megbeszélésein az alábbi témák merültek fel:

a)      Az előzetes letartóztatás elrendeléséről, meghosszabbításáról döntő ülésen a védő iratmegismerési joga.

b)      Védői összeférhetetlenség (Be. 44.§ (4) bekezdés).

c)      Meghatalmazott és kirendelt védő egyidejű fellépése a büntetőeljárásban (Be. 48.§ (4) bekezdése).

d)      Kirendelt ügyvéd „hivatalból történő felmentése” arra figyelemmel, hogy a törvényszékhelyén folytat gyakorlatot.

e)      Védői mulasztások jogkövetkezményei.

f)       Előkészítő ülés tartásának nem kötelező esetköre (Be. 272.§ (9) bekezdése).

Természetesen bármely nem jelzett témában is várjuk a kollégák gyakorlati tapasztalatáról szóló összegzést.

 

2. CSALÁDJOG

Az Európai Bizottság kezdeményezte a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságokról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló EK rendeletek működésének felülvizsgálatát. Ebből a célból nyilvános konzultációt is kezdeményezett, a konzultáció kérdőív linkjét mellékelten csatoljuk és kérjük a téma iránt érdeklődő kollégák aktív közreműködését, mellyel elősegíthetjük, hogy a jelenleg hatályos rendeletek alkalmazása során tapasztalt problémákra a jogalkotó figyelmét felhívjuk.

A kitöltött kérdőíveket 2014. augusztus 15-ig kérjük közvetlenül megküldeni az Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Magánjogi Főosztályára (e-mail cím: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. )

Kérdőív linkje: http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/BXLIIA?surveylanguage=HU

 

Üdvözlettel

Dr. Bánáti János

a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke


 
OKTATÁS

Tisztelt Kollégáim!

Az alábbiakban ismertetem a MÜK Főtitkárának levelét azzal, hogy 2014. július 28-ig a kamara e-mailcímére küldött levéllel lehet jelentkezni az oktatásra. A jelentkezők számának ismeretében fogok újabb tájékoztatót küldeni az oktatással kapcsolatban.

Kartársi üdvözlettel:

Dr. Kertész József

elnök

Tájékoztató


 
CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALÁNAK TÁJÉKOZTATÁSA

Megtekintés


 
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK

2014. évi XXXI. törvény

egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról

Hatályos: 2014. 07. 11.

 

1990. évi XCIII. törvény

az illetékekről

Módosítja: 2014. évi XXX. tv.

Hatályos: 2014. 07. 18.

 

1997. évi CXLI. törvény

az ingatlan-nyilvántartásról

Módosítja: 2014. évi XXXI. tv.

Hatályos: 2014. 07. 11.

 

2010. évi LXXXVII. törvény

a Nemzeti Földalapról

Módosítja: 2014. évi XXXI. tv.

Hatályos: 2014. 07. 11.

 

2012. évi XLVI. törvény

a földmérési és térképészeti tevékenységről

Módosítja: 2014. évi XXXI. tv.

Hatályos: 2014. 07. 11.


 
A KAMARA NYÁRI NYITVA TARTÁSA

A Szegedi Ügyvédi Kamara 2014. július 21-től 2014. augusztus 29-ig 8-1/2 12- ig tart nyitva.


 
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK

2/2014. Polgári jogegységi határozat a deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződés azon rendelkezése, amelyszerint az árfolyamkockázatot - a kedvezőbb kamatmérték ellenében -korlátozás nélkül a fogyasztó viseli, a főszolgáltatás körébe tartozószerződéses rendelkezés, amelynek a tisztességtelensége főszabályként nemvizsgálható

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról
Módosítja: 2014. évi XXV. tv.Hatályos: 2014. 07. 04.

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
Módosítja: 2014. évi XXV. tv.Hatályos: 2014. 07. 04.


 
FÖLDÜGYI FÓRUM ANYAGAI

dr. Regős Edit CSMKH Földhivatalának Ingatlan-nyilvántartási Osztályvezetője által, a tulajdonszerzés hatósági jóváhagyása témakörében tartott előadás anyaga

Vácziné Horváth Mária, a CSMKH Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Járási Földhivatalának hivatalvezetője által, a földügyi változások témakörében tartott előadás anyaga


 
TÁJÉKOZTATÁS

2014. július 02-án, szerdán a kamara technikai okok miatt zárva tart. Szíves megértésüket köszönjük.

Dr. Kertész József elnök


 
ELNÖKSÉGI ÜLÉS

A Szegedi Ügyvédi Kamara 2014. július 08-án, kedden 18 órakor tartja soron következő elnökségi ülését.

Kérem, hogy az elnökségnek címzett beadványokat legkésőbb 2014. június 30-ig (hétfő) jutassák el a kamara titkárságára.

 

Dr. Kertész József elnök


 
FELHÍVÁS!

Tisztelt Kollegák!

A Magyar Ügyvédi Kamara elnöksége és a BÜK elnöksége szervezésében 2014. július 01-től kezdődően közös megállapodás születne a Jogtudor Plusz Kft-vel a jogi adatbázis szolgáltatásáról.

Amennyiben a területi ügyvédi kamara taglétszámának legalább 20%-át kitevő megrendelésre kerülne sor az esetben az egy éves felhasználói díj ügyvédenként bruttó 12.000.-Ft lenne.

Egyéni előfizetés esetén az éves díj bruttó 18.000.-Ft.

Kérem a tisztelt kollegákat, hogy 2014. június 20-ig írásban jelezze a kamara felé, aki a Jogtudor Plusz Kft-vel a fent írt feltételek mellett szerződést kíván kötni.

Tisztelettel:

Dr. Kertész József elnök


 
JELÖLTI OKTATÁS

Vácziné Horváth Mária a CSMKH Hódmezővásárhelyi Járási Földhivatalának vezetője és Regős Edit ingatlan-nyilvántartási osztályvezető  2014. június 19-én csütörtökön 17 órai kezdettel előadást tartanak az új földügyi szabályozással kapcsolatosan.

Az elődadás helyszíne: Szeged, Rákóczi tér 1.  Megyeháza, Tanács terem

Az előadáson a megjelenés az ügyvédjelölteknek kötelező! 

 

 
Földügyi elődadás

Tisztelt Kollegák!

Vácziné Horváth Mária a CSMKH Hódmezővásárhelyi Járási Földhivatalának vezetője és Regős Edit ingatlan-nyilvántartási osztályvezető  2014. június 19-én, csütörtökön 17 órai kezdettel előadást tartanak az új földügyi szabályozással kapcsolatosan. Az előadás helyszíne: Szeged, Rákóczi tér 1.   Megyeháza, Tanács terem

Tisztelettel:

Dr. Kertész József elnök

 


 

 
TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Kollegák!

A büntetőjog területén a mindennapi munkák során felmerülő problémák megvitatása, azok vonatkozásában megoldások találása érdekében kérek minden ezen területen dolgozó kollegát, hogy kérdéseikkel, problémáikkal, az elnökségi tagok közül dr. Palánki Zsolt felé forduljanak az alábbi e-mail címen:

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

A felmerülő problémák , kérdések összegyűjtése után minden illetékes szervet – így rendőrség, ügyészség, bíróság, bv-intézet – megkeresünk azokkal a problémákkal, melyek az ügyvédek mindennapi munkavégzését nehezítik, illetve azokkal a kérdésekkel, melyek a gyakorlati munkát segítik bízva abban, hogy ezzel a védőként eljáró kollegák eredményesebben és probléma mentesebben tudják munkájukat végezni.

Tisztelettel:

Dr. Kertész József elnök


 
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK

17/2014. (V. 30.) AB határozat

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 65. §

(5) bekezdése „a felmondás közlését megelőzően” szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

 

2012. évi I. törvény

a munka törvénykönyvéről

Módosítja: 17/2014. (V. 30.) AB h.

Hatályos: 2014. 05. 31.


 
Mediáció

A Szegedi Törvényszék szervezésében a Mediációval kapcsolatos előadást szervezünk, melyre figyelemmel kérem a kollegákat, hogy előzetes regisztráció útján ( Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ) jelezzék részvételi szándékukat legkésőbb 2014. június 05-ig.

Köszönettel:

 

Dr. Kertész József elnök


 
II. Mediációs Panoráma Nemzetközi Konferencia

Megtekintés


 
Meghívó az Új Földjogi szabályozások c. konferenciára az ÁJTK szervezésében

Időpont: 2014. június 28-a (szombat)

Helyszín: SZTE ÁJK, Szeged, Tisza Lajos krt. 54. III. em. Kari Társalgó

 

A konferenciáról szóló információk a Kari honlapon keresztül az alábbi linken érhetők el:

http://www.juris.u-szeged.hu/hirek/ajtk-2014-majus/nyari-konferencia?objectParentFolderId=10277

A rendezvényre minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!

Jelentkezési lap 

Tisztelettel,

Hajdú József

dékán


 
Jelentkezés 2014. június 17-e után megtartandó Földügyi előadásra

Tisztelt Kollegák!

 

Vácziné Horváth Mária a CSMKH Földhivatalának vezetője és Regős Edit ingatlan-nyilvántartási osztályvezető  2014. június 17.  után előadást tartanának az új földügyi szabályozással kapcsolatosan.

Kérem a tisztelt kollegákat részvételi szándékukat e-mailen jelezzék a kamara felé legkésőbb 2014. június 3-ig.

Az előadás pontos helyszínéről és dátumáról értesítéssel leszünk.

 

Tisztelettel:

Dr. Kertész József elnök


 
JOGI SEGÍTŐI TERÜLETEN TÖRTÉNT VÁLTOZÁS

Migránsokhoz kapcsolódó FELHÍVÁS ügyvédeknek 
ELNÖKSÉGI ÜLÉS

A Szegedi Ügyvédi Kamara 2014. június 03-án kedden, 18 órakor tartja soron következő elnökségi ülését.

Kérem, hogy az elnökségnek címzett beadványokat legkésőbb 2014. május 26-ig (hétfő) jutassák el a kamara titkárságára.

 

Dr. Kertész József

elnök


 
Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatalának fontos tájékoztatása

Tájékoztató


 
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet

a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

Hatályos: 2014. 05. 14.

 

22/2012. (IV. 13.) BM rendelet

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról

Módosítja: 35/2014. (IV. 29.) BM r.

Hatályos: 2014. 05. 07.

 

7/2002. (III. 30.) IM rendelet

a pártfogó ügyvéd és a kirendelt védő részére megállapítható díjról és költségekről

Módosítja: 29/2014. (IV. 30.) KIM r.

Hatályos: 2014. 07. 01.

 

56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet

a jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól

Módosítja: 29/2014. (IV. 30.) KIM r.

Hatályos: 2014. 07. 01.


 
GYÁMHIVATALI ELJÁRÁS - Téjákoztató

Tisztelt Kartársak!

Tájékoztatom a tagságot, hogy a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Járási Gyámhivatalának vezetője tájékoztatott, hogy a 2013. évi CXXII. törvénnyel kapcsolatosan milyen eljárást kívánnak lefolytatni.

Kérek mindenkit, hogy az alábbi tájékoztató szerint járjanak el a gyámhivatali eljárásban, elősegítve az ügyfelek és a Gyámhatóság munkáját is.

 

Tisztelettel:

Dr. Kertész József

elnök

 

Alulírott dr. Pintér Melinda, a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Járási Gyámhivatalának osztályvezetője telefonon történt megbeszélésünkre hivatkozással az alábbiakról tájékoztatom Dr. Petrovszki Edittel, a Gyámhivatal hivatalvezetőjével történt egyeztetést követően.

Egy szegedi ügyvéd telefonon keresett meg és kért tájékoztatást a gyakorlat kialakítására, tekintettel arra, hogy a mező-, és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 2014. május 01. napjától jelentősen változik, és érinteni fog bennünket is – a földdel rendelkező kiskorúak, gondnokoltak miatt-.

Álláspontunk, hogy amikor a szerződéskötést követően az elővásárlási jog gyakorlása miatt beviszi a tulajdonos az önkormányzathoz az adásvételi szerződési példányokat és a közzétételi kérelmét, ezzel egyidejűleg meg kellene indítania a gyámhivatalnál is az eljárást a jóváhagyás iránt – tekintettel arra, hogy az adó- és értékbizonyítvány nem lehet régebbi 3 hónapnál-, amennyiben kiskorú vagy gondnokolt az ingatlan tulajdonosa abban az esetben, ha a gondnokolt cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt van vagy cselekvőképességet általános jelleggel korlátozó gondnokság alatt van vagy a cselekvőképessége az ingatlan vagyonnal történő rendelkezés tekintetében van korlátozva.

A gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rend. 153. § (1) bekezdése értelmében a jóváhagyás iránti kérelemhez mellékelni kell

a) az ingatlanra vonatkozó szerződés egy eredeti és három másolati példányát,

b) 3 hónapnál nem régebbi adó- és értékbizonyítványt, vagy az ingatlanközvetítésre feljogosított bármely szerv értékbecslését, kivéve, ha az ingatlan értékét az illetékhivatal 6 hónapnál nem régebben már megállapította,

c) az ingatlan tulajdoni lapjának 15 napnál nem régebbi másolatát, amennyiben a kérelmező nem él a (3) bekezdésben foglalt lehetőséggel.

(2) A közös tulajdon megállapodás alapján történő megszüntetésének jóváhagyása iránti kérelemhez az (1) bekezdésben foglaltak mellett mellékelni kell az elvi telekmegosztási engedélyt, továbbá a megosztás után kialakításra kerülő ingatlanrészekre vonatkozó értékbecslést.

(3)  Ha az ügyfél az (1) bekezdés c) pontja szerinti iratot nem csatolja, a gyámhivatal az adat beszerzése érdekében az azt nyilvántartó hatósághoz fordul.

(4) A jóváhagyási kérelemhez nem kell mellékelni az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott iratot, ha az ingatlan tulajdonjogának átruházása a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. részére jogszabályban meghatározott módon történt.

A fentiek becsatolását követően az ügyfele(ke)t meghallgatjuk, és a jegyzőkönyvben rögzítjük, hogy az adásvételi szerződésnek a mezőgazdasági igazgatási szerv által történő jóváhagyása iránt az eljárást az ügyfél megindította-e. Ezt mindenképp kellene az ügyfélnek igazolnia: a közzétételi kérelem átvételének igazolásával, vagy ha postai úton küldte be, a tértivevény másolati példányával.

Álláspontunk, hogy az eljárásunkat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 32. § (1) bekezdés alapján fel kell függeszteni a mezőgazdasági igazgatási szerv eljárásának a befejezéséig – miután az ügyfele(ke)t meghallgattuk, az iratokat becsatolták -.

Amennyiben az igazgatási szerv által történő jóváhagyása iránt az eljárást az ügyfél nem indította meg, az eljárás felfüggesztéséről történő rendelkezéssel egyidejűleg hívjuk fel az ügyfelet az eljárás megindítására és annak igazolására határidő tűzése mellett a jogkövetkezmények ismertetésével.

Fentieken kívül az alábbi kérelemmel fordulok a Tisztelt Elnök Úrhoz!

A becsatolt szerződések másolati példányait többféleképp szokták becsatolni:

  • Egyszerű másolati példány
  • Egyszerű másolati példány szárazbélyegzővel ellátva
  • Egyszerű másolati példány rajta az okiratszerkesztő ügyvéd kézjegye, hogy az eredetivel mindenben egyező másolati példány, aláírás, bélyegző
  • Sima másolati példány közjegyző által hitelesítve.

Utóbbi megoldás egyáltalán nem ügyfélbarát megoldás, és véleményünk szerint szükségtelen az álláspontunk szerint, felesleges kiadást okoz az ügyfeleknek.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Elnök Urat, szíveskedjen közreműködésével elősegíteni, hogy a másolati példányokat egységes módon készítsék el és nyújtsák be a gyámhivatalhoz az okiratszerkesztő ügyvédek, továbbá kérem, szíveskedjen a gyámhivatalt tájékoztatni, hogy ezzel kapcsolatban mi az álláspontja.

Tájékoztatom a Tisztelt Elnök Urat, hogy álláspontunk szerint az is megoldás, ha 4 eredeti példányt csatol be az okiratszerkesztő ügyvéd.

Tájékoztatom továbbá, hogy a fentiek a Szegedi Gyámhivatal álláspontját jelentik a Földtörvény módosulása kapcsán kialakítandó gyakorlat megvalósítására.


 
Cégjogi előadás helyszíne

2014. május 20-án, kedden, 17 órai kezdettel a Megyeháza Tanácstermében dr. Duxné dr. Velcsov Katalin bírónő tart előadást a cégjogról.


 
JELÖLTI OKTATÁS

2014. május 20-án, kedden, 17 órai kezdettel a Megyeháza Tanácstermében dr. Duxné dr. Velcsov Katalin bírónő tart előadást a cégjogról.

Az előadáson az ügyvédjelölteknek a megjelenés kötelező!


 
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK

29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet

a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről

Módosítja: 28/2014. (IV. 24.) KIM r.

Hatályos: 2014. 04. 25.

 

12/2014. (II. 28.) KIM rendelet

egyes cégjogi és civil eljárásjogi rendeleteknek az új Ptk.

hatálybalépésével összefüggő módosításáról és egyéb igazságügyi tárgyú rendeletek módosításáról

A rendelet 3. mellékletének egyes rendelkezései a 28/2014. (IV. 24.) KIM rendelet 3. § (3) bekezdése szerinti szöveggel lépnek hatályba.

 

27/2003. (VII. 2.) IM rendelet

a bíróságon kezelt letétekről

Módosítja: 28/2014. (IV. 24.) KIM r.

Hatályos: 2014. 04. 25.

 

19/2014. (III. 13.) KIM rendelet

a közjegyzői letéttel összefüggő egyes kérdésekről

Módosítja: 28/2014. (IV. 24.) KIM r.

Hatályos: 2014. 04. 25.


 
2014.V.16. Közlekedési Jogi Egyesület szakmai találkozója

Közlekedési meghívó


 
ELŐADÁS CÉGJOGRÓL

Tisztelt Kollegáim!

 

2014. május 20-án kedden, 17 órai kezdettel dr. Duxné dr. Velcsov Katalin bírónő tart előadást cégjogból.

Részvételi szándékukat legkésőbb 2014. április 30-ig jelezzék email-en a kamara felé.

A helyszínről később honlapunk hírek rovatából tájékozódhatnak.

 

Üdvözlettel:

Dr. Kertész József elnök


 
LEXPERT elérhetőségek
Tisztelt Kartársaim!

 
Mellékelten küldöm a MONATANA Tudásmenedzsment tájékoztatását a LEXPERT határozatkereső programról.
Akit érdekel a program, közvetlenül vegye fel a kapcsolatot a Kft-vel.
Dr. Kertész József
elnök

 
Új Ptk. rendelkezéseinek a munkaügyi perekben jelentkező szerepe
Tisztelt Kartársaim!

 
Tájékoztatásul közlöm, hogy 2014. május 15-én, /csütörtökön/ 17 órai kezdettel a Szegedi Ügyvédi Kamarában dr. Cséffán József, a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnöke tart szakmai oktatást az új Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek a munkaügyi perekben jelentkező szerepéről.
Tisztelettel:
Dr. Kertész József
elnök

 
Fiatalkorúak a büntetőeljárásban
Tisztelt Kollegáim!
A Szegedi Törvényszék 2014. április 25-én "Fiatalkorúak a büntetőeljárásban" címmel előadást tart.
Tekintettel arra, hogy a részvétel regisztrációhoz kötött, kérem jelezzék a kamara felé email-ben részvételi szándékukat legkésőbb 2014. április 15. napjáig.
Üdvözlettel:
Dr. Kertész József elnök

 
SZAKMAI NAP
A Jogi Fórum 2014. április 18-dikán Szakmai Napot tart Budapesten Az ügyvédi marketing jelene és jövője - Ügyvédi reklám és személyes márkaépítés szabályosan és hatékonyan címmel.
A konferencia segítséget kíván nyújtani a magyar ügyvédeknek, hogy szabályosan, megfelelően és hatékonyan tudjanak élni a kommunikációs, a pesonal branding és marketing eszközökkel, célja a tisztességes ügyfélszerzés, az ügyvédi hivatás tisztességének és méltóságának támogatása.

A rendezvény keretében széleskörű konzultációs lehetőséget is biztosítunk a jelenlévők részére.

Részletek, program, regisztráció:


 
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁS

356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól

Módosítja: 121/2014. (IV. 8.) Korm. r.

Hatályos: 2014. 04. 09.

 

38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet

a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről,

valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett

nyilvántartás részletes szabályairól

Módosítja: 121/2014. (IV. 8.) Korm. r.

Hatályos: 2014. 04. 09.


 
35. Jogász Vándorgyülés

Jelenkezési felhívás

Jelentkezési lap


 
ELNÖKSÉGI ÜLÉS
A Szegedi Ügyvédi Kamara elnöksége 2014. április 15-én, kedden, 18 órakor tartja következő elnökségi ülését.

Az elnökségnek címzett beadványokat 2014. április 7-ig /hétfőig/ kérjük a kamara titkárságán leadni!

  
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet

az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

Módosítja: 97/2014. (III. 25.) Korm. r.

Hatályos: 2014. 04. 09., 2014. 09. 15.

 

181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet

a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról

Módosítja: 97/2014. (III. 25.) Korm. r.

Hatályos: 2014. 04. 09.

 

249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet

az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról

Módosítja: 97/2014. (III. 25.) Korm. r.

Hatályos: 2014. 04. 09.


 
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK

350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről

Módosítja: 88/2014. (III. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2014. 03. 28.

 

474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet

az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról

Módosítja: 91/2014. (III. 20.) Korm. r.

Hatályos: 2014. 03. 21.


 
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK

24/2014. (III. 18.) KIM rendelet

a felszámolási eljárásban közzétételre kerülő bírósági végzések kivonatának tartalmi elemeiről szóló 13/2012. (III.

1.) KIM rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 03. 19.

 

1/2014. Polgári jogegységi határozat

az új Ptk. alapján elbírálandó ügyekben irányadó elvi iránymutatásokról


 
TALÁRKÉSZÍTÉS

Elolvasom


 
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK

23/2014. (III. 14.) KIM rendelet

egyes büntetőjogi tárgyú igazságügyi rendeleteknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról

Hatályos: 2014. 03. 15., 2014. 05. 01.

 

21/2014. (III. 14.) VM rendelet

az egyes földügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényhez kapcsolódó, valamint egyéb tárgyú módosításáról

Hatályos: 2014. 03. 15., 2014. 06. 02.

 

281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet

az utazási szerződésről

Módosítja: 80/2014. (III. 14.) Korm. r.

Hatályos: 2014. 03. 15.

 

6/1996. (VII. 12.) IM rendelet

a szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól

Módosítja: 23/2014. (III. 14.) KIM r.

Hatályos: 2014. 03. 15., 2014. 05. 01.

 

13/1996. (XII. 23.) IM rendelet

a fogvatartottakkal kapcsolatos kártérítési eljárás szabályairól

Módosítja: 23/2014. (III. 14.) KIM r.

Hatályos: 2014. 03. 15.

 

9/2002. (IV. 9.) IM rendelet

a büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról

Módosítja: 23/2014. (III. 14.) KIM r.

Hatályos: 2014. 03. 15.

 

9/2003. (V. 6.) IM-BM-PM együttes rendelet

a személyes költségmentesség alkalmazásáról a büntetőeljárásban

Módosítja: 23/2014. (III. 14.) KIM r.

Hatályos: 2014. 03. 15.

 

35/2013. (XII. 23.) KIM rendelet

egyes igazságügyi tárgyú rendeleteknek az egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódó más törvények módosításáról szóló 2013. évi CLXXXVI. törvénnyel összefüggő módosításáról

A rendelet 1. § (5) bekezdése nem lép hatályba a 23/2014. (III. 14.) KIM rendelet 9. §-a alapján.

 

109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 21/2014. (III. 14.) VM r.

Hatályos: 2014. 03. 15., 2014. 06. 02.


 
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK

 

66/2014. (III. 13.) Korm. rendelet

a zálogjog bírósági végrehajtáson kívüli érvényesítésének és a kielégítési jog gyakorlása felfüggesztésének és korlátozásának részletes eljárási szabályairól

Hatályos: 2014. 03. 15.

 

67/2014. (III. 13.) Korm. rendelet

a részvénytársasági részvénykönyv vezetésével összefüggő egyes kérdésekről

Hatályos: 2014. 03. 15.

 

68/2014. (III. 13.) Korm. rendelet

egyes magánjogi tárgyú kormányrendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról

Hatályos: 2014. 03. 15.

Bővebben...
 
Mediációs képzés

 

Tisztelt hölgyem/uram,

Azzal a céllal írok Önnek, hogy együttműködését kérjem abban a szándékunkban, hogy a városukban Megszervezzük a mediáció képzést ügyvédeknek, bíróknak.

Képzésünk FAT és KIM minősített és hitelesített, 60 órás. Az időbeosztást rugalmasan alakítjuk a szükségletekhez, lehet akár hetente vagy kéthetente vagy havi felbontásban. A képzésünk Programja 60%-ban elméletet és 40%-ban gyakorlatot tartalmaz végighaladva a mediáció minden típusán. A nálunk végzett hallgatók az élet minden területre (párkapcsolati, business, oktatási, egészségügyi, családi,) alkalmazható érvényes közvetítői, konfliktuskezelési technikákkal rendelkeznek majd. A mediátor képzéseink abban mások, hogy a Hallgatók értékes önismeretet kapnak. Mi abban hiszünk, hogy jó mediátor az lehet aki egyensúlyban van önmagával és a környezetével. Ez azt jelenti, hogy nagyon Intenzív és Gyakorlatias! Képzéseink ára tartalmazza a képzési napokat, a feladatlapokat, az oktatási segédleteket, a konzultációt és a vizsga árát.

Kérném Önöket, hogy tegyék közzé ezt a lehetőséget tagjaik között. Bónuszban tudunk ajánlani 10% kedvezményt, melyet levonhatunk ügyintézői vagy reklám jutalékként is, akár minden tag képzésének az árából. Továbbá ha a létszám meghaladja a 10 főt, akkor szívesen megtartjuk vidéken is.

Várom szíves válaszát és kérem, engedje meg, hogy zavarjam egy telefonhívással a közeljövőben, a fentiekkel kapcsolatosan.

Üdvözlettel:

Zákány Gábor
értékesítési menedzser

Lineo International Consulting Kft.

H-1068 Budapest

Benczúr utca 20. fszt.1.

www.coaching-mediation.hu

www.stothmarta-coach-mediator.hu

tel. +36 70/325-5353

+36 70/394-5336

 


 

 
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK

 

20/2014. (III. 7.) BM rendelet

az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 04. 06., 2015. 01. 01., 2018. 01. 01., 2018. 12. 31., 2020. 12. 31.

 

16/2014. (III. 7.) VM rendelet

a telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 166/2009. (XII. 9.) FVM rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 05. 01.

 

7/2014. (III. 7.) AB határozat

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:44. §-ának „méltányolható közérdekből,” szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

2013. évi V. törvény

a Polgári Törvénykönyvről

A törvény 2:44. §-a a 7/2014. (III. 7.) AB határozat szerinti szöveggel lép hatályba.


 
Új Ptk: ingyenes előadás Szegeden - családjog és örökés

 

Tisztelt Ügyvéd Kolléga!

Szeretettel meghívjuk Önt az új Polgári Törvénykönyvről szóló díjmentes előadássorozatunk második szegedi állomására, ahol a családjog (IV. könyv) és az öröklés joga (VII. könyv) egyes szabályait mutatjuk be. 
Az előadásokon elsősorban a változásokra és az új jogintézményekre koncentrálunk. 
Az eseményen a részvétel minden jelentkező számára térítésmentes, de előzetes online regisztrációhoz kötött.

Megtisztelne bennünket, ha az előadás résztvevői között üdvözölhetnénk. 

A rendezvény időpontja: 2014. március 13. (csütörtök) 10:00-16:00
Helyszíne: Szeged, HOTEL NOVOTEL (6721 Szeged, Maros utca 1.)

Előadóink: 

Dr. Hegedűs Andrea PhD ügyvéd, egyetemi docens, SZTE-ÁJTK Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék
Dr. Gellén Klára PhD egyetemi docens, SZTE-ÁJTK Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék

Szeretne részt venni az eseményen?
KATTINTSON IDE ÉS JELENTKEZZEN MOST!


Üdvözlettel:
Hivessy Zoltán és Korsós Imre 
a Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó Kft. ügyvezetői

---
Ügyfélszolgálatunk elérhetőségei: 
E-mail:  Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. // Telefon/fax: 06 1 880 76 00/99

Ügyvédeknek szóló ajánlatainkkal kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken várjuk megkeresését: 
E-mail:  Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. // Telefon: 06 30 921 7070 

Próbálja ki ingyenesen az új Ptk., valamint az új Btk. feldolgozását segítő digitális tudástárainkat!

 


 

 
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK
56/2014. (III. 4.) Korm. rendelet

egyes igazságügyi tárgyú kormányrendeleteknek az új Polgári törvénykönyv hatálybalépésével és egyéb törvényi változásokkal összefüggésben szükséges módosításáról

Hatályos: 2014. 03. 15.

 

57/2014. (III. 4.) Korm. rendelet

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel összefüggésben egyes agrár- és környezetvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2014. 03. 15.

 

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

Forrás: Magyar Közlöny 2014/33. (III. 4.)

**************************************************************

105/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet

az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény végrehajtásáról

Hatályon kívül helyezi: 56/2014. (III. 4.) Korm. r.

Hatályos: 2014. 03. 15.

 

417/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

az anyakönyvi eljárásokra, az állampolgársági eljárásokra és a személyiadat- és lakcímnyilvántartással összefüggő eljárásokra vonatkozó egyes kormányrendeleteknek a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 56/2014. (III. 4.) Korm. r.

Hatályos: 2014. 03. 15.

 


 

 
20101-4/2014 Földügyi Fórum
Tisztelt Kartársak!
 
Mellékelten megtalálható a Megyei Földhivatal tájékoztatása a 2014. április 9. napján - a Megyeházán - megrendezésre kerülő földügyi fórum programja.
Kérem a kollégákat, hogy e-mailen jelezzék részvételi szándékukat, mert csak korlátozott létszámban /kb. 150-200 fő/ vehet részt a fórumon.

Tisztelettel:
Dr. Kertész József
elnök
 

 
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK

 

13/2014. (I. 29.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeletek Polgári Törvénykönyvvel összefüggő módosításáról

A rendelet 9. § (2) bekezdése nem lép hatályba az 52/2014. (III. 3.) Korm. rendelet 3. §-a alapján.


 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

1. oldal / 11