Hírek

 

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény („Pmt.”) alapján a többszemélyes ügyvédi irodák belső szabályzatának kidolgozása, működtetése, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. („Kit.”) törvény szerinti szűrő rendszer kidolgozása és működtetése tárgyában.

Tartalom:

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

II. AZ ÜGYVÉDI IRODA BELSİ SZABÁLYZATÁNAK TARTALMA

1. Belsőellenőrzőés információs rendszer

1.1. Az ügyfél átvilágítás belsőeljárási rendje;

1.2. Az egyszerűsített és a fokozott ügyfél-átvilágítás esetkörei, az alkalmazandó

intézkedések köre és belsőeljárási rendje

1.3. A pénzügyi információs egységként működőhatóságnak történőbejelentés belső

eljárási rendje

1.4. A közreműködés megtagadása

1.5. Pénzmosás megelőzési vezető       

1.6. Névtelenséget biztosító jelzőrendszer       

1.7. A pénzügyi információs egység megkeresésének teljesítése

1.8. Nyilvántartási előírások

1.9. Belsőkockázatértékelés

1.10. Pénzmosás megelőzési képzés

2. A pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásával összefüggőfeladatok

2.1. Szűrés a szankciós listák alapján

2.2. Bejelentés

III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

A teljes anyag letölthető innen