Hírek

A Legfőbb Ügyészség a vonatkozó ügyészségi belső útmutató védőt érintő lényeges rendelkezéseiről levélben tájékoztatta a Magyar Ügyvédi Kamara elnökét. Szó szerint idézzük a levél tartalmát:"A terhelt, illetve a védő a részéről felmerülő egyezségkötésre irányuló tájékozódást a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező ügyészségi vezetője (távollétében helyettese vagy a helyettesítésre kijelölt ügyész) jogosult fogadni, alaki kötöttségek nélkül, írásban, szóban, telefonon, telefaxon, vagy más technikai eszköz útján. A telefonon történt kapcsolat felvétele esetén a kezdeményező egyéb elérhetőségeiről is adatokat kell kérni. Az ügyészség vezetője ekkor ésszerű időn belüli visszahívásáról illetve válasz adásáról tájékoztatja a megkeresőt. Amennyiben a nyomozó hatóság arról tájékoztatja az ügyészséget, hogy a megidézett, vagy kihallgatott gyanúsított vagy védője kezdeményezte az egyezségkötést, az ügyészségi vezetője ugyanígy jár el.Az ügyiratok tartalmának megismerése után az ügyészségi vezetője - lehetőleg írásban - tájékoztatja az egyezség kezdeményezőjét az egyezség megkötésére irányuló álláspontjáról, igenlő esetben az egyeztetés helyéről és idejéről. Ha az ügyészségi azért nem ért egyet a terhelt vagy védő kezdeményezésével, mert az idő előtti - azaz az egyezség tárgyát képező bűncselekmény tényállása és a minősítése kérdésében még nem lehet megalapozottan állást foglalni - erről tájékoztatja a kezdeményezőt.Ezt követően kerülhet sor a személyes egyeztetés lefolytatására, amelyet a terhelttel illetve a védővel az ügyészségi hivatalos helységében az ügyészségi vezetője, vagy döntése alapján kijelölt ügyész folytathat. A megbeszélés négyszemközt is történhet a terhelt, és a védő részére annak közlésével, hogy a kialakítandó álláspontok - az egyezség megkötéséig - egyik felet sem kötelezik."

Végrehajtói elektronikus kapcsolattartás II.

A végrehajtók többségével már a https://epapir.gov.hu/ oldalon elérhető, ingyenes e-papír használatával is lehet kapcsolatot tartani! Úgy tudjuk, 190 végrehajtó közül már csaknem 100 tud fogadni e-papíros beadványt.A múlt heti, 511. számú hírlevélben adtunk hírt a végrehajtási ügyben is kötelező elektronikus kapcsolattartás nehézségeiről (a bírósághoz címzett, a végrehajtón keresztül papír alapon benyújtott kérelmet a bíróság visszautasította). Akkor azt írtuk, hogy a végrehajtónak az egyetlen lehetséges elektronikus kézbesítési mód a VIEKR rendszer. Szerencsére már nem minden végrehajtó esetében!

Forrás: BÜK hírlevél